یک چیز برای توقف غلبه عروس‌های دریایی - ماریو پاجوئلو و خاویر آنتونیو کوئینونس

776,612 views |
ماریو پاجوئلو و خاویر آنتونیو کوئینونس |
TED-Ed
• August 2023