چرا رقبا برای تحول در کشتیرانی با یکدیگر همکاری می‌کنند

697,075 views |
بو سروپ- سایمونسن |
TED Countdown Summit
• July 2023