Tại sao chúng ta làm hộp pizza từ những loài cây có nguy cơ tuyệt chủng?

1,019,780 views |
Nicole Rycroft |
TED2023
• April 2023