چگونه صنعت شیمیایی را مبدل کنیم-- یک واکنش در یک زمان

1,474,895 views |
میگوئل ای. مودستینو |
TED Countdown New York Session 2022
• June 2022