Cá voi sát thủ có thể diễn thuyết ở TED ư, sao lại không?

972,566 views |
Karen Bakker |
TED2023
• April 2023