Cảm giác khi là một cái cây sequoia sẽ ra sao?

753,716 views |
Ersin Han Ersin |
TED2023
• April 2023