स्मृती कश्या बनतात व कश्या नष्ट होतात.- कैथरीन यंग

3,092,974 views |
Catharine Young |
TED-Ed
• September 2015