ظهور معماری خسته کننده، و موردی برای ساختمان‌های کاملا انسانی

1,905,812 views |
توماس هدرویک |
TED2022
• April 2022