Sheila Nirenberg:
ՇԵՅԼԱ ՆԻՐԵՆԲԵՐԳ: ԿՈՒՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ԲՈՒԺՈՂ ԱՉՔԻ ԻՄՊԼԱՆՏԱՆՏ

TEDMED 2011 · 10:01 · Filmed Oct 2011
Watch next...
Charles Limb: Building the musical muscle
arrow

Share this idea

389,098
Total views
TED Talks are free
thanks to support from

TedMed-ի շրջանակներում Շեյլա Նիրենբերգը ցույց է տալիս կուրության հատուկ տեսակներով տառապող մարդկանց տեսողությունը վերականգնելու մի համարձակ մեթոդ. կապ ստեղծել աչքի տեսողական նյարդի և գլխուղեղի միջև` «ֆոտոխցիկի» միջոցով ազդակներ ուղարկելով անմիջապես գլխուղեղին:

Neuroscientist
Sheila Nirenberg studies how the brain encodes information — possibly allowing us to decode it, and maybe develop prosthetic sensory devices. Full bio
This video was produced by TEDMED. TED's editors featured it among our daily selections on the home page.

Discuss

110 comments

Enthusiastically agree? Respectfully beg to differ? Have your say here.

2000 characters remaining
Don't have an account? Sign up now — it's fast and free.
Sort comments by
There are currently no comments for this talk.