Sức mạnh của một bức ảnh -- và ý kiến sau nó

835,508 views |
Misan Harriman |
TED2023
• April 2023