چه زمانی برده‌داری واقعاً در ایالات متحده پایان یافت؟ - کارلوس کی. هیل و ثریا فیلد فیوریو

1,033,203 views |
کارلوس هیل و ثریا فیلد فیوریو |
TED-Ed
• February 2023