1,505,514 views | Kaitlyn Sadtler och Elizabeth Wayne • TED-Ed

Hur COVID-19 vacciner snabbt skapades - Kaitlyn Sadtler och Elizabeth Wayne