Làm sao để hoàn thiện tốt hơn những việc bạn quan tâm

4,506,837 views |
Eduardo Briceño |
TEDxManhattanBeach
• November 2016