Dorothy Roberts

Vấn đề y học dựa trên chủng tộc

1,020,935 views • 14:36
Subtitles in 20 languages
Up next
Details
Discussion
Details About the talk

Dorothy Roberts với cương vị là một người ủng hộ công lý xã hội và một học giả về luật đã gửi gắm một thông điệp ý nghĩa: Dụa vào chủng tộc khiến nền y học tồi tệ đi. Thậm chí ngày nay, nhiều bác sĩ vẫn coi chủng tộc/màu da như một phương pháp nhanh gọn giúp họ xác định những chỉ tiêu y học như khả năng chịu đau, thay cho việc thực hiện các quan sát và xét nghiêm y khoa. Trong buổi nói chuyện này, Roberts đưa ra các dấu vết còn sót lại của y học dựa vào chủng tộc và kêu gọi mọi người tham gia nhằm chắm dứt y học dựa vào chủng tộc. Bà nói: "Việc cấp thiết hơn bao giờ hết là loại bỏ cái di sản lạc hậu này và khẳng định nhân loại chung bằng việc kết thúc sự bất bình đẳng xã hội - thứ đã chia rẽ chúng ta."

About the speaker
Dorothy Roberts · Professor, author and social justice advocate

Global scholar, University of Pennsylvania civil rights sociologist and law professor Dorothy Roberts exposes the myths of race-­based medicine.

Global scholar, University of Pennsylvania civil rights sociologist and law professor Dorothy Roberts exposes the myths of race-­based medicine.