ბენ გოლდეკი:
რა არ იციან ექიმებმა წამლების შესახებ

TEDMED 2012 · 13:29 · Filmed Jun 2012
Watch next...
Abraham Verghese: A doctor's touch
arrow

Share this idea

2,192,860
Total views
TED Talks are free
thanks to support from

როცა ახალი წამალი იტესტება, შედეგი უნდა გახდეს ცნობილი მთელი სამედიცინო საზოგადოებისთვის. თუმცა უმრავლეს შემთხვევაში ინფორმაციის ნაწილი იკარგება. ამ საუბარში ბენ გოლდეკი ხსნის თუ რა კრიტიკული მნშიშვნელობისაა აღნიშნული უგულებელყოფილი მასალა.

Debunker
Ben Goldacre unpicks dodgy scientific claims made by scaremongering journalists, dubious government reports, pharmaceutical corporations, PR companies and quacks. Full bio
This video was produced by TEDMED. TED's editors featured it among our daily selections on the home page.

Discuss

380 comments

Enthusiastically agree? Respectfully beg to differ? Have your say here.

2000 characters remaining
Don't have an account? Sign up now — it's fast and free.
Sort comments by
There are currently no comments for this talk.