לאומיות כנגד גלובליות: החלוקה הפוליטית החדשה

4,070,420 views |
יובל נח הררי |
TED Dialogues
• February 2017