Tony Robbins nói về tại sao chúng ta làm điều chúng ta làm

29,631,036 views |
Tony Robbins |
TED2006
• February 2006