Sarah-Jayne Blakemore:
Սառա-Ջեյն Բլեյքմոր :Պատանու գլխուղեղի խորհրդավոր մեխանիզմը

TEDGlobal 2012 · 14:26 · Filmed Jun 2012
Watch next...
Alison Gopnik: What do babies think?
arrow

Share this idea

2,147,696
Total views
TED Talks are free
thanks to support from

Ինչո ՞ւ են դեռահասները մեծահասակների համեմատ հաճախ ավելի դյուրաբորբոք, իսկ ինքնաճանաչման մակարդակն`ավելի ցածր: Կոգնիտիվ (ճանաչողական) նյարդաբանության մասնագետ Սառա-Ջեյն Բլեյքմորը համեմատել է դեռահասների և մեծահասակների գլխուղեղի նախաճակատային հատվածի գործունեությունը` ցույց տալով, որ դեռահասներին հատուկ վարքագիծը պայմանավորված է գլխուղեղի զարգացմամբ:

Cognitive Neuroscientist
Sarah-Jayne Blakemore studies the social brain — the network of brain regions involved in understanding other people — and how it develops in adolescents. Full bio
This talk was presented at an official TED conference, and was featured by our editors on the home page.

Discuss

162 comments

Enthusiastically agree? Respectfully beg to differ? Have your say here.

2000 characters remaining
Don't have an account? Sign up now — it's fast and free.
Sort comments by
There are currently no comments for this talk.