گذشته تاریک کوه راشمور - ند بلک هاوک و جفری دی مینز

760,646 views |
ند بلک هاوک و جفری دی مینز |
TED-Ed
• December 2021