ပိုပြီး ဆန်းသစ်ဖန်တီးချင်လား၊ လမ်းလျှောက်ထွက်လိုက်ပါ။

4,229,641 views |
Marily Oppezzo |
TEDxStanford
• April 2017