قاره‌ها در حال حرکت هستند - قاره‌ها چه زمانی با هم برخورد می‌کنند؟ ژان بَپتیس فیلیپ کوهل

321,335 views |
ژان بَپتیس فیلیپ کوهل |
TED-Ed
• March 2023