ایوان اورانسکی:
آیا ما بیش از حد دارودرمانی شده ایم؟

TEDMED 2012 · 10:24 · Filmed Apr 2012
Watch next...
Ben Goldacre: Battling bad science
arrow

Share this idea

631,528
Total views
TED Talks are free
thanks to support from

سردبیر بخش سلامت رویترز، ایوان اورانسکی هشدار می دهد که ما از یک اپیدمی پیش‌شرط های نامعقول رنج می بریم (مانند دیابت بالقوه، سرطان بالقوه، و بسیاری دیگر). در این بحث جذاب از TEDMED او نشان می دهد که چگونه بهداشت و درمان می توانند با صحبت درباره‌ی درس مهمی که از بیس بال می گیریم، راه حلی پیدا کنند.

Health reporter
Ivan Oransky is the executive editor of Reuters Health, and has done pioneering work in covering scientific retractions. Full bio
This video was produced by TEDMED. TED's editors featured it among our daily selections on the home page.

Discuss

76 comments

Enthusiastically agree? Respectfully beg to differ? Have your say here.

2000 characters remaining
Don't have an account? Sign up now — it's fast and free.
Sort comments by
There are currently no comments for this talk.