«زن، زندگی، آزادی» در ایران و معنای آن برای بقیه دنیا

1,127,953 views |
گلشیفته فراهانی |
TED2023
• April 2023