Без земеделски производители щяхме да сме гладни, голи и трезви

2,169,094 views |
Ерик Саннеруд |
TEDxStCloud
• October 2018