သူငယ်တန်းအတွက် ကလေးတိုင်း အဆင်သင့်ဖြစ်စေဖို့ နည်းလမ်းသစ်တစ်ခု

2,348,652 views |
Claudia Miner |
TED2019
• April 2019