Cameron Russell: Vẻ ngoài không phải là tất cả. Tin tôi đi, vì tôi al2 một người mẫu.

40,467,133 views |
Cameron Russell |
TEDxMidAtlantic
• October 2012