Are droids taking our jobs?

1,126,559 views | Andrew McAfee • TEDxBoston 2012