Kids@Kraków
x = independently organized TED event

Theme: Działaj!

This event occurred on
May 17, 2013
5:00pm - 8:00pm CEST
(UTC +2hrs)
Krakow
Poland

ENGLISH VERSION BELOW

Idee rozpowszechniać może każdy i nie ma tu żadnych granic, a na pewno granicą nie jest wiek prelegenta. Skoro tak, to warto czasem głos oddać najmłodszym z myślicieli i sprawdzić, co siedzi w ich głowach oraz czym chcieliby podzielić się ze światem. Dobrym miejscem dla takich ekspozycji mentalnych może być najbliższy TEDxKids@Kraków, który już w maju zgromadzi w naszym mieście najmłodszych mieszkańców. To oni mają szansę odpowiedzieć na hasło tegorocznej konferencji brzmiące po prostu: Działaj!

ENGLISH VERSION

We're used to children making us laugh, cry and worry on a regular basis. But can they make us think? We think so, which is why for the second time we will be presenting TEDxKids@Kraków - a TEDx for kids, by kids (with a little help from the TEDxKraków folks). The second edition of TEDxKids@Kraków will take place on 17 May 2013, and it will be in Polish. Our topic this year is ACT! - as in, don't just talk about something, act to make it happen!

Centrum Dydaktyki AGH
ul. Reymonta 7
ul. Reymonta 7
Krakow, 30-059
Poland
Event type:
Youth (What is this?)
See more ­T­E­Dx­Kids@­Kraków events

Speakers

Speakers may not be confirmed. Check event website for more information.

Maja Gędłek

Maja ma 10 lat i pasjonuje ją taniec. Trzy razy w tygodniu ćwiczy balet. Lubi też przyrodę i matematykę, a wolne soboty poświęca na zajęcia Uniwersytetu Dzieci. Jest rekordzistką w czytaniu książek, w zeszłym roku, zgodnie ze szkolnymi statystykami, przeczytała ich aż 52, co daje średnio 1 książkę na tydzień. Najbardziej lubi literaturę historyczną i fantastyczną. Jest fanką serialu ,,H2O wystarczy kropla’’ oraz filmów animowanych. Maja opowie dzieciom o marzeniach, jak je realizować i spełniać. Jej wielkim pragnieniem jest podróż na Antarktydę, a nieco mniejszym nauka gry na gitarze. ENGLISH VERSION Maja is 10 and is passionate about dance - she goes to ballet practise three times a week. She also likes mathematics and science and if she is free on Saturdays, she attends classes at the Children’s University. She’s also a passionate reader - according to the school statistics, last year she read 52 books, or an average of 1 book a week. Her favourite genres are historical literature and fantasy. She loves Star Wars (especially the first episodes) and is a great fan of the series H2O: Just Add Water, as well animated films. Maja will talk about how to make our dreams come true. Her biggest dream is to go for a trip to Antarctica, and a smaller one is to learn to play the guitar.

Kostek Kubicki

Kostek ma 12 lat. Od kiedy przeczytał „Ogniem i mieczem” pasjonuje się kulturą sarmacką w każdym jej wymiarze. Uprawia łucznictwo, czyta książki poświęcone XVII wiecznej Polsce, zbiera i maluje specjalne figurki. Mieszka z rodzicami i młodszą siostrą - Miśką w Beskidzie Niskim, gdzie chodzi do szkoły. Jest wzorowym uczniem i laureatem konkursów czytelniczych oraz recytatorskich. Kostek powie, co takiego ciekawego można znaleźć w obyczajach dawnej szlachty i dlaczego warto sięgać do historii. ENGLISH VERSION Kostek is 12 years old. Since he read With Fire and Sword (“Ogniem i mieczem” – a classic in Polish literature) he developed a passionate interest in Sarmatian culture. He practies archery, reads books related to 17th century Poland and collects figures of magnates. Kostek lives with his parents and younger sister, Miśka, in the Lower Beskid region where he goes to school. He’s an exceptionally good student who has won many awards in different reading and recitation contests. Kostek will talk about some riveting aspects of the noblemen’s old traditions and why it’s worth studying history.

Bogusz Mąkowski

Bogusz ma 9 lat i na łonie natury spędza każdą wolną chwilę, szukając ciekawych okazów zwierząt. Jednak jeśli tylko jest okazja zagrać w piłkę nożną, wtedy matka natura przegrywa z drugą naturą Bogusza - żywiołowością i walecznością. Swoje rycerskie oblicze Bogusz pokazuje również grając w szachy. Ma na swoim koncie III miejsce zdobyte w 2011 roku, II miejsce zdobyte w 2012 roku w międzyszkolnych turniejach szachowych. Bogusz najbardziej ceni przyjaźń, sprawiedliwość i szczerość. Dlatego podczas swojego wystąpienia opowie bardzo szczerze historię swojej przyjaźni z pewnym krabem. ENGLISH VERSION Bogusz is 9 years old and spends every free moment outdoors in nature, looking for interesting animals. However, if there’s a chance to play football, Mother Nature loses out to Bogusz’s second nature – exuberance and bravery. Bogusz also loves playing chess and has won 3rd place and 2nd place in interschool tournaments in 2011 and 2012. He values friendship, justice and sincerity above all, which is why he’ll tell us sincerely the story of his friendship with a certain crab.

Kacper Oleński

Kacper ma 9 lat i nieskończoną wyobraźnię. Marzy o dalekich podróżach, najbardziej chciałby pojechać do Dubaju. Interesuje się sportem i muzyką, dlatego gra na fortepianie, pływa, jeździ na rolkach i rowerze. Wolny czas przeznacza na czytanie lub grę na komputerze. Uwielbia bawić się ze swoimi zwierzętami – kotką Kleopatrą i psem Albim. Opowie o tym, dlaczego warto podróżować i czego możemy się nauczyć poznając nowe kultury. ENGLISH VERSION Kacper is 9 years old and of infinite imagination. He dreams about distant travels and his biggest dream is to go to Dubai. His interests are sport and music andhe plays piano, swims, cycles and also goes rollerblading. In his free time, Kacper likes reading books, playing computer games and playing with his pets Kleopatra (the cat) and Albi (the dog). He’ll talk about the benefits of travelling and the things people can learn from new cultures.

Ania Sazonov

Ania ma 14 lat i jest mieszanką wielu kultur. Urodzona nad zatoką San Francisco, dzieciństwo spędziła na Łotwie. Do pierwszej klasy chodziła w Waszyngtonie, a dziś jest uczennicą krakowskiego gimnazjum. Na pozór jest zwykłą dziewczyną, która lubi muzykę, książki i modę. To, co ją wyróżnia, to otwartość na zmiany i umiejętność przekuwania słabości w atuty. Swoją odmienność traktuje jako walor. Ania uważa, że każda zmiana daje możliwość kreowania siebie w nowej rzeczywistości. Podczas swojego wystąpienia opowie o tym, jak pozytywnie myśleć i jak to wpływa na rzeczywistość. ENGLISH VERSION Ania is 14 and is a mixture of many cultures. She was born in San Francisco Bay Area but raised in Latvia. She completed first grade in Washington D.C. and now she’s a student at secondary school in Kraków. At a first glance, she’s an ordinary girl who likes music, books and fashion but what distinguishes her is her openness to change and the ability to convert what could be a problem into a strength. Being ‘different’ she considers a virtue. Ania believes that every change is an opportunity to shape yourself in a new environment and she’s going to speak about positive thinking and its impact on our reality.

Mikołaj Sazonov

Mikołaj urodził się 11 lat temu w Waszyngtonie. Uczy się w czwartej klasie,a większość swojego czasu poświęca na wynalazki i modele. Rysuje projekty i robi kosztorysy nowych rozwiązań technicznych. Do ich realizacji wykorzystuje wszystko, co ma pod ręką. Znosi od sąsiadów stare radia, z garażu wyciąga pudła i kawałki drewna. Kiedy zgromadzi całe instrumentarium, przycina lutuje i skręca. Efekty są zaskakujące. Oprócz techniki Mikołaj lubi muzykę, dlatego organizuje dyskoteki, gra na pianinie i flecie, tworzy własne kompozycje na keyboard. Fascynuje go miksowanie dźwięków i efekty świetlne. Jest także społecznikiem, dwa lata temu wraz z kolegą Szymonem założyli OWSK (Organizację Wychwytywania Sympatii Klasowej), Mikołaj pełni w niej funkcję dyrektora. Podczas wystąpienia opowie, jak dzięki kreatywności można zamieniać zwykłą rzeczywistość w fascynująca, piękną przygodę. ENGLISH VERSION Mikołaj was born 11 years ago in Washington D.C. He is in the fourth grade and spends most of his free time inventing things and constructing models. He likes designing and estimating how much it would cost to create new technological solutions. To bring his projects into life he uses whatever is at hand: old radio sets donated by neighbours, boxes from the garage or old pieces of wood. Once all the instrumentation is ready, he cuts, solders and fastens things together. The results are amazing! Apart from tinkering with technology, Mikołaj loves music and he organises discos and plays the piano and flute as well as writes his own music for keyboards. In addition, he’s fascinated by audio mixing and light effects. Moreover, he’s very social: with a classmate they started OWSK (Organizację Wychwytywania Sympatii Klasowej) and Mikolaj is its managing director. He will talk about how creativity can change reality into a great adventure.

Mikołaj Szydłowski

Mikołaj ma 12 lat i zadatki na światowej sławy wynalazcę. Interesuje się literaturą fantastyczną i budową robotów. Należy do grupy teatralnej „Wasabi Artists”, a w wolnych chwilach projektuje światy do gier komputerowych. Jest człowiekiem renesansu. Łączy aktywne zainteresowanie sportem, z pasją artystyczną i inżynierską. Nie stroni od nauki, lubi geografię, matematykę i angielski. Kim będzie w przyszłości? Może wynalazcą, a może gitarowym wirtuozem. Podczas swojego wystąpienie pokaże, w jaki sposób udało mu się połączyć swoje dwie największe pasje – grę na gitarze i robotykę. ENGLISH VERSION Mikołaj is 12 years old and has the makings of a world-famous inventor. He’s interested in fantasy literature and building robots. He’s also a member of the “Wasabi Artists” theatre group and in his spare time, he designs worlds for computer games. A Renaissance man, in other words! He combines an active interest in sport with a passion for art and engineering. He doesn’t shy away from science, he likes geography, maths and English. What’s he going to do in the future? Maybe he’ll be a scientist, maybe a guitar virtuoso. Mikołaj will talk about how he’s combined his two greatest passions: playing the guitar and robotics.

Zosia Wojtowiak

Zosia ma 10 lat i wciąż poszukuje. Swoje artystyczne zainteresowania przekuwa w działanie, dlatego gra na flecie, śpiewa i tańczy. Uwielbia sport, dlatego postanowiła wziąć udział w triatlonie. Jej wyobraźnia nie ma granic, co wykorzystuje w projektowaniu i tworzeniu ubrań. Jest odpowiedzialną przewodniczką dla swoich młodszych braci Wiktora i Wincenta. Wspólnie biorą udział w tworzeniu pierwszej w Polsce demokratycznej szkoły, w Poznaniu. Podczas swojego wystąpienia opowie o tym, jak pasje kształtują jej życie. ENGLISH VERSION Zosia is 10 years old and always searching. She turns her interest in art into action and plays the flue, sings and dances. She loves sport, which is why she decided to take part in a triathlon. Her imagination knows no boundaries, which she uses in designing and sewing clothes. She’s a great role model for her younger brothers Wiktor and Wincent and together, they’re creating the first democratic school in Poznań. She’ll tell us a bit more about how passion shapes her life.

Kuba Zając

Kuba ma 10 lat i jest twórcą oryginalnych autorskich grafik komputerowych. Co czwartek, bladym świtem chodzi na dodatkowe zajęcia informatyczne, na których doskonali swoje umiejętności. Wszystkich programów graficznych nauczył się sam, bo jak twierdzi, nie można poddawać się, kiedy się czegoś nie umie, trzeba się tego po prostu nauczyć. Jest samoukiem i niezależnym twórcą. Wciąż uczy się nowych rzeczy na zajęciach w Młodzieżowym Domu Kultury. Pasjonuje się motoryzacją i grami komputerowymi, do których tworzy modele samochodów. Kiedy nie projektuje, lubi jeździć na rowerze i spacerować. Podczas TEDxKids@Kraków Kuba zaprezentuje swoje grafiki komputerowe i zachęci do działania w tym kierunku przybyłych widzów. ENGLISH VERSION Kuba is 10 years old and a computer graphics designer. Every Thursday, at dawn, he goes to an extra class to learn how to do it better. He’s learnt how to use all the design programs himself as he says that you can’t give up when you can’t do something – you just have to lern. He’s a self-taught, independent creator. He’s still learning new things at the Młodzieżowy Dom Kultury (Youth Culture House) and is passionate about transport and computer games, for which he created model cars. When he’s not designing, he likes walking and riding his bike. Kuba will present his computer graphics and will encourage the audience to have a go.

Organizing team

Ewa
Spohn

Krakow, Poland
Organizer
 • Natalia Iwan
  co-organiser
 • Agata Wilam
  co-organizer
 • Jagoda Dziuba
  Sponsorship
 • Marta Hernik
  Speaker preparation