Jagiellonian University
x = independently organized TED event

Theme: Wyzwania i innowacje

This event occurred on
November 21, 2023
Kraków, Małopolskie
Poland

Konferencja TEDxJagiellonian University jest częścią renomowanej serii TED, znanej na całym świecie jako platforma prezentująca inspirujące i wartościowe pomysły. To pierwsza w historii konferencja TEDx na Uniwersytecie Jagiellońskim!
Wydarzenie odbędzie się 21 listopada 2023 roku w Auli Głównej Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego, zlokalizowanej przy ulicy Krupnicza 33, Kraków.

Auditorium Maximum UJ
Krupnicza 33
Kraków, Małopolskie, 31-123
Poland
Event type:
University (What is this?)
See more ­T­E­Dx­Jagiellonian ­University events

Speakers

Speakers may not be confirmed. Check event website for more information.

Antoni Otałęga

mgr prawa
Mediator, wpisany na listę stałych mediatorów Sądu Okręgowego w Krakowie. W 2015 roku został finalistą Olimpiady Artystycznej w sekcji historii sztuki. W 2017 roku jako wolontariusz pomagał Panamskim prawnikom w świadczeniu bezpłatnej pomocy prawnej ludziom w prowincji Darien w Panamie. Zwyciężył międzynarodowe konkursy mediacyjne i negocjacyjne m.in. w Stanach Zjednoczonych, Indiach i Japonii. W 2021 roku uzyskał stypendium Ministra Edukacji Narodowej za znaczące osiągnięcia. W 2022 roku ukończył Akademię Arbitrażu w Paryżu jako stypendysta paryskiego oddziału kancelarii prawnej "White & Case". W 2023 roku uczestniczył w szkole prawa arbitrażowego na Uniwersytecie w Bazylei jako stypendysta "The American Arbitration Association-International Centre for Dispute Resolution" oraz "Careers in Arbitration". W 2023 roku odbył staż w Międzynarodowym Centrum Polubownego Rozwiązywania Sporów Międzynarodowej Izby Handlowej ("ICC") w Paryżu.

Bartłomiej Zaremba

Lekarz
Lekarz Bartłomiej Zaremba, uwielbia projekty ważne społecznie i innowacje w ochronie zdrowia. Laureat II miejsca w IV edycji Akademickiego Konkursu Retorycznego organizowanego przez Akademię Retoryki. Alumn VIII edycji projektu Liderzy Ochrony Zdrowia Fundacji im. Lesława Pagi. Alumn III edycji Szkoły Pionierów Polskiego Funduszu Rozwoju. Co-founder startupu medycznego headvice. Twórca i inicjator akcji „Poznaj swój staż”. Dziennikarz portalu dla medyków „Remedium”. Odbywał praktyki na Medical University of Graz, University of Antwerp, a także w Mater dei Hospital na Malcie. Radny pierwszej kadencji Studenckiej Rady Miasta Lublina. W latach 2017 – 2023 wolontariusz i trener umiejętności miękkich w Międzynarodowym Stowarzyszeniu Studentów Medycyny IFMSA-Poland. Obecnie student studiów podyplomowych biostatystyka na CM UJ. Zakochany w folklorze, teatrze i stepowaniu.

Grażyna Jasieńska

Prof. dr hab.
Prof. Jasieńska zajmuje się biologią człowieka, a jej zainteresowania badawcze obejmują ekologię reprodukcyjną, płodność, zdrowie uchodźców, oraz zastosowania biologii ewolucyjnej w zdrowiu publicznym. Jest autorką książki „The Fragile Wisdom: An Evolutionary View on Women's Biology and Health” wydanej przez Harvard University Press. Założyła Mogielica Human Ecology Study Site w Beskidzie Wyspowym, gdzie jej zespół prowadzi długoterminowe projekty dotyczące płodności i zdrowia. Była zaangażowana w powstanie serii artykułów w Lancet dotyczącej ewolucyjnego podejścia do zdrowia publicznego, tematu, który po raz pierwszy został podjęty przez jedno z najbardziej prestiżowych czasopism medycznych. Jej prace były publikowane również m. in. w PNAS, Proceedings of the Royal Society, Biological Reviews, American Journal of Human Biology. W roku 2021 i 2022 była na liście 2% najbardziej wpływowych naukowców na świecie opracowanej przez Uniwersytet Stanforda.

Klaudia Katarzyńska

mgr
Komunikolożka, dziennikarka, autorka tekstów, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pisze dla dwóch największych polskich portali internetowych. Pracuje jako freelancerka. Jest dziennikarką najstarszego w Polsce miesięcznika studenckiego "Wiadomości Uniwersytetu Jagiellońskiego" (WUJ). Była członkini Koła Naukowego Komunikacji UJ. Autorka artykułów naukowych w czasopiśmie ''OK! O komunikacji''. Współautorka projektu ''Atlas gestów'' dotyczącego gestów wykorzystywanych w codziennej komunikacji. W swoich social mediach jako @PaniKomunikolog edukuje o skutecznej komunikacji w relacjach prywatnych i społecznych. Autorka podcastów dotyczących komunikacji medycznej. Prowadzi warsztaty dla pacjentów i personelu medycznego z zakresu roli komunikacji w procesie leczenia. Wolontariuszka związana z NGO wspierającymi pacjentów. Interesuje się komunikacją niewerbalną, mową ciała, gestami oraz komunikacją w relacji lekarz-pacjent.

Leszek Sosnowski

Prof. dr hab.
Profesor Leszek Sosnowski jest Prodziekanem ds. dydaktycznych Wydziału Filozoficznego. Prowadzi działalność naukową i dydaktyczną w Zakładzie Filozofii Kultury w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest kierownikiem projektu badawczego „Cyfrowe Archiwum Romana Ingardena”oraz założycielem i redaktorem naczelny kwartalnika filozoficzno-estetycznego „The Polish Journal of Aesthetics”. Współautor „Słownika pojęć filozoficznych Romana Ingardena” (2001).

Magdalena Senderecka

Prof. dr hab.
Profesor Magdalena Senderecka jest pracownikiem Zakładu Kognitywistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Prowadzi badania dotyczące neuronalnych korelatów kontroli poznawczej, w szczególności hamowania reakcji i detekcji popełnionych błędów. Sprawdza, jak efektywność tych procesów zależy od indywidualnych cech i postaw, m.in. takich jak impulsywność czy przekonania religijne. Interesuje się także wpływem emocji, zwłaszcza lęku, na przebieg procesów poznawczych. Realizuje grant NCN Sonata Bis, dotyczący neurofizjologicznych korelatów różnic indywidualnych w zakresie zdecydowania. Bierze udział w międzynarodowym projekcie badawczym #EEGManyLabs, mającym na celu zreplikowanie kilkudziesięciu najsłynniejszych badań neuronaukowych, opierających się na analizie sygnału EEG.

Marek Sanak

Prof. dr hab.
Profesor Marek Sanak jest pediatrą, genetykiem klinicznym, biologiem molekularnym, profesorem nauk medycznych, członkiem Polskiej Akademii Nauk, dyrektorem Wydziału Lekarskiego Polskiej Akademii Umiejętności, członkiem Academia Europaea i autorem kilkuset prac badawczych o międzynarodowym zasięgu. Wykładowca akademicki, kierownik Zakładu Biologii Molekularnej i Genetyki Klinicznej Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego (od 2009). Kierownik Zakładu Diagnostyki Biochemicznej i Molekularnej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie (od 2008). Pełnomocnik rektora UJ do spraw nauki i rozwoju w Collegium Medicum (2016–2020), pełnomocnik prorektora Collegium Medicum UJ do spraw nauki i współpracy międzynarodowej (od 2020). Laureat Lancet Invesigators Award za badania nad astmą oskrzelową prowadzone wspólnie z Andrzejem Szczeklikiem (1997). Opublikował jako autor lub współautor niemal trzysta oryginalnych prac badawczych w recenzowanych czasopismach naukowych.

Mateusz Hohol

Prof. UJ, dr hab.
Prof. Mateusz Hohol jest doktorem habilitowany psychologii i doktorem filozofii, profesorem Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pracuje w Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych UJ i kieruje Mathematical Cognition and Learning Lab UJ. Jest współpracownikiem Centrum Badań Mózgu UJ oraz wykładowcą na kierunku kognitywistyka i w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych UJ. Zajmuje się kognitywistyką, czyli interdyscyplinarnymi badaniami nad umysłem i poznaniem, szczególnie w perspektywie psychologii poznawczej. Autor wielu artykułów naukowych, publikowanych w prestiżowych czasopismach. Nagrodzony m.in. Nagrodą Naukową POLITYKI, Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców oraz stypendium Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej „Start”.

Piotr Chłosta

Prof. dr hab.
Prof. zw. dr hab. n med. Piotr Chłosta, FEBU, FRCS (Glasg.), chirurg, specjalista urolog. Główne kierunki zainteresowań naukowych i zawodowych: urologia onkologiczna, endourologia, urologia laparoskopowa i robotyczna oraz nauczanie urologii. - Kierownik Katedry i Kliniki Urologii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum (UJ CM) w Krakowie, - Kierownik Oddziału Klinicznego Urologii i Urologii Onkologicznej w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie, - Zastępca Dyrektora Medycznego Centrum Kształcenia Podyplomowego UJ CM, - Przewodniczący Komitetu Edukacji Polskiego Towarzystwa Urologicznego, - Redaktor naczelny „Przeglądu Urologicznego” - Konsultant naukowy Kliniki Urologii w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach, - Profesor zwyczajny Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, - Profesor – adiunkt Uniwersytetu Medycznego w Wiedniu.

Organizing team

Mateusz
Wylaź

Cracow, Poland
Organizer

Anna
Rudzińska

Co-organizer
  • Natalia Kulicka
    Marketing/Communications