LibertyBridgeWomen
x = independently organized TED event

This event occurred on
November 9, 2023
Budapest, Budapest
Hungary

In the spirit of ideas worth spreading, TEDx is a program of local, self-organized events that bring people together to share a TED-like experience. At a TEDx event, TEDTalks video and live speakers combine to spark deep discussion and connection in a small group. These local, self-organized events are branded TEDx, where x = independently organized TED event. The TED Conference provides general guidance for the TEDx program, but individual TEDx events are self-organized (subject to certain rules and regulations).

Katona Józse Szinház
Petőfi Sándor u. 6.
Budapest, Budapest, 1052
Hungary
Event type:
TEDxWomen (What is this?)
See more ­T­E­Dx­Liberty­Bridge­Women events

Speakers

Speakers may not be confirmed. Check event website for more information.

28 Goats

Ren és Zsombi négy éve, egy közös jammelés alkalmával ismerkedtek meg. Az örömzenélés azóta is tart ‚28 Goats’ formáció néven. A blues, folk és bluegrass világából merítve, saját készítésű hangszereken játszanak, amelyek különféle rendeltetésű tárgyak fa és fém dobozainak hangszerként való újraértelmezései. (pl.: szivardoboz gitár). Ezek látvány- és hangzásvilága Ren gyönyörű énekhangjával kiegészülve egyedi és autentikus élményt nyújtanak a kocsmák, jazz klubok vagy éppen a városi utcák közönségének. / Four years ago, Ren and Zsombi met at a jamming session. The joyful music-making has continued ever since as the '28 Goats' formation. Drawing from the worlds of blues, folk and bluegrass, they have created their own songs and also their own instruments. For example, they use metal and wood boxes of various objects as instruments (e.g.: cigar box guitar). Their visual and sonic worlds accompanied by Ren's beautiful singing voice gives a unique and authentic experience in pubs, jazz clubs or even in the city the city streets.

Alexandra Sipos

“A mindennapokban egyszerű diák vagyok. Na, jó talán nem is annyira egyszerű, hiszen a tanulás mellett egy társadalmi vállalkozást is elindítottunk néhány diáktársammal, ami a Támpont névre hallgat. Célunk a menstruációs szegénység felszámolása. Rendszeres gyűjtéseket szervezünk, illetve létrehoztunk egy művészeti pályázatot is annak érdekében, hogy a nők ügye, a nők témái nagyobb fókuszt kapjanak a médiában." Sipos Alexandra a 2023-as Talent Day győztese. / "In everyday life, I am a simple student. Well, maybe not so simple, because in addition to my studies I have started a social enterprise with some of my fellow students called Támpont. Our aim is to eradicate menstrual poverty. We organize regular fundraisers, and we have also set up an art tender to give women's issues and women's issues a higher profile in the media." Alexandra Sipos is the winner of Talent Day 2023.

Brigitta Popovicsné Koncsos

46 éves női vezető, aki 22 éve kitartóan az egyik multinacionális energetikai nagyvállalat meghatározó alakja, édesanya és feleség. Aktív szerepet vállal a magyarországi informatikai vezetők közösségének építésében, az IT architektúra módszertanok használatának elterjesztésében. Pályafutását informatikai tanácsadóként kezdte, és az évek során kitartása és elhivatottsága vezette egészen a digitális és IT terület élére. Nem csupán értelemmel, hanem érzelmekkel is irányítja a csapatát, hogy a kihívásokkal teli időszakban is megtalálják a megoldásokat. Az eredmények mellett folyamatosan inspirálja kollégáit az egyéni fejlődésre. Erősségként támaszkodik az érzelmekre a mindennapokban, fejleszti a csapatát, mindezt egy tradicionális iparágban, informatikus kollégákkal. / A 46-year-old female executive, mother and wife, she has been a tenacious leader of a large multinational energy company for 22 years. She is actively involved in building a community of IT leaders in Hungary, spreading the use of IT architecture methodologies. She started her career as an IT consultant and over the years her perseverance and dedication has led her to the top of the digital and IT field. She guides her team not only with intellect but also with emotion to find solutions in challenging times. In addition to delivering results, she constantly inspires her colleagues to develop as individuals. She relies on her emotions as a strength in her daily work, developing her team, all with IT colleagues in a traditional industry.

Dr. Andrea Ficzere

1992-ben kezdte meg orvosi pályáját a Debreceni Orvostudományi Egyetem Neurológiai Klinikáján. Neurológiai (1997), majd reumatológiai (2006) szakorvosi képesítést szerzett. PhD fokozatát 2002-ben a Debreceni Orvostudományi Egyetemen védte meg. 2010-ben a Corvinus Egyetem Egészségügyi Menedzsment szakán diplomázott. 2012-től az Uzsoki Utcai Kórház főigazgatója. 2019-től 2022-ig a Magyar Kórházszövetség elnöke, jelenleg elnökhelyettese. 2020-ben alapította meg a Fogjunk Össze az Egészségügyért Alapítványt, amelynek ő az elnöke. / She started her medical career in 1992 at the Neurological Clinic of the University of Debrecen. She qualified as a specialist in neurology (1997) and rheumatology (2006). She obtained her PhD degree in 2002 from the University of Debrecen Medical School. In 2010 she graduated from Corvinus University of Medical Sciences, Faculty of Health Care Management. From 2019 to 2022, she is the President of the Hungarian Hospital Association, currently Vice President. In 2020, she founded the Let's Get Together for Health Foundation, of which she is the President.

Dr. Lorina Buda

Túlnépesedés, éhezés, egymást érő betondzsungelek, tömeges népvándorlás, mesterséges intelligencia által vezérelt mindennapok, atomháború, özönvizek és aszályok – valóban ez vár ránk a jövőben? Mit tehetünk, hogy ne ebben a sci-fi filmben ébredjünk holnap? Dr. Buda Lorina TEDx előadásából ezekre is választ kaphattok majd. Tanulmányait többek között a Corvinus Egyetemen végezte, kutatási területe az európai integráció, de az elmúlt években fókusza egyre inkább a világgazdaságra és globális folyamatokra helyeződött át. Előadása is ezek hatásait mutatja be, személyes tapasztalataival is alátámasztva. / Overpopulation, starvation, concrete jungles, mass migration, artificial intelligence-driven daily life, nuclear war, floods and droughts - is this really what the future holds? What can we do to avoid waking up tomorrow in this sci-fi movie? Dr. Lorina Buda's TEDx talk will give you the answers. She studied at Corvinus University, among others, and her research interests include European integration, but in recent years her focus has shifted increasingly to the world economy and global processes. Her presentation will also focus on the impact of these developments, drawing on her personal experience.

Fanni Illés

Illés Fanni végtaghiányos sportoló, egy születési rendellenesség miatt lábszárak nélkül és összenőtt ujjakkal született. 2004-ben kezdett úszni. Az edzéseknek meg is lett az eredménye, hiszen egy évvel később már a paraúszó-válogatott: tagja volt, a pekingi paralimpiára készült. Első érmét a 2011-es berlini Európa-bajnokságon szerezte, ahol harmadik le: 100 méter mellúszásban. 2018-ban jött az áttörés, ebben az évben Európa-bajnok, 2019-ben pedig világbajnok lett 100 méter mellúszásban. Megkoronázva eddigi pályafutását a 2021-es Tokiói Paralimpián fő számában paralimpiai bajnok lett. Jelenleg a célja a párizsi paralimpián való sikeres szereplés, ezért dolgozik a mindennapokban. A medencén kívül fontosnak tartja, hogy egy nyitottabb társadalomban éljünk, ahol a fogyatékkal élőket jobban elfogadják, ahogyan ők saját magukat. / Fanni Illés is an athlete with limb deficiencies, born without legs and with fused fingers due to a congenital anomaly. Her first medal came at the 2011 European Championships in Berlin, where she third in the 100m breaststroke. Her breakthrough came in 2018, when she became European champion in the 100m breaststroke and world champion in 2019. She crowned her career by becoming Paralympic champion in her main event at the 2021 Tokyo Paralympics. Outside of the pool, she believes it is important to live in a more open society where people with disabilities are more accepted as they do themselves.

Hella Barát

Hella gyerekei feleslegessé vált, jó minőségű holmijainak kereste a helyét, aminek az lett az eredménye, hogy országos mozgalmat hozott létre a mélyszegénységben élő gyermekek megsegítésére. Win-win koncepciójához több mint hat ezren csatlakoztak az elmúlt három évben, határon innen és túl: a támogatók a még jó minőségű feleslegüket, adományukat a nehéz sorsú kicsiket nevelő óvodákon keresztül juttatják el a családokhoz, összesen 46 ezer gyermeket segítettek így közvetlenül. / Hella's search for a place for her children's surplus, good-quality belongings has resulted in the creation of a nationwide movement to help children living in extreme poverty. More than six thousand people have joined her win-win concept over the past three years, from across the border and beyond: donors send their surplus, good-quality donations to families through nurseries for children in difficulty, directly helping 46,000 children.

Janka Sára Molnár

Gyerekkora óta rajong a fizikáért, ennek ellenére első kutatásait humán területen végezte még általános iskolásként. A fizika rejtelmeiben 2012-ben merült el, ekkor kezdett el kutatni. Mára számos elismeréssel büszkélkedhet ezen a területen. Fáradhatatlan lendület társul hozzá: már a gimnáziumi évei alatt számos hazai és nemzetközi versenyen vett részt, nemzetközi folyóiratba publikált, tudománynépszerűsített, a Nők a Tudományban Egyesület nagykövete volt. 2019-ben végzett az ELTE fizika szakán. Egyetemi évei alatt megalapította a Tudományos Piknik tudománynépszerűsítő csoportot, tudományos workshopokat és előadásokat tartott, és tart a mai napig. / A physics enthusiast since childhood, she did her first research in the humanities as a primary school student. She became immersed in the mysteries of physics in 2012, when she started her research. Today, she has received numerous awards in this field. Already during her high school years, she has participated in numerous national and international competitions, published in international journals, popularised science, and been an ambassador of the Women in Science Association. In 2019, she graduated from ELTE in Physics. During her university years, she founded the Science Picnic, a science promoting group, held and still holds science workshops and lectures.

Lainey Molnar

Lainey Molnar 34 éves feminista tartalomkészítő és illusztrátor, jelenleg Amszterdamban él. Célja egy biztonságos online közösség létrehozása, az egyenlőségért való küzdelem, illusztrációival egyrészt párbeszédet indít, másrészt sokat tesz azért, hogy a nők tudatosabbak legyenek, nem utolsósorban vigaszt és megkönnyebbülést nyújt az őt követő 1 millió főt számláló közösségének. Budapestről származik, karrierjét divatbloggerként kezdte, majd saját márkát és divatüzletet alapított, valamint írt egy könyvet is. Több évnyi lelki vívódás, gyógyulás és világjárás után berobbant a social médiában, női élethelyzeteket, dilemmákat ábrázoló illusztrációival, jelenleg teljes munkaidőben művész és vállalkozó, legfontosabb célja, hogy megerősítse a nők önbizalmát, és hogy felszabadítsa a nőket a társadalmi nyomás alól, amely életük minden területét meghatározza, és segítsen a gyógyulásban és növekedésben az önszereteten, kedvességen és elfogadáson keresztül. / Lainey Molnar is a 34-year-old feminist content creator and illustrator currently based in Amsterdam. Her goal is to create a safe online community, fight for equality, create dialogue through her illustrations. She wants to raise awareness and bring comfort and relief to her community of 1 million followers. Originally from Budapest, she started her career as a fashion blogger, then founded her own brand and fashion store, and wrote a book. After years of soul-searching, healing and traveling, she burst onto social media with her illustrations of women's life situations and dilemmas, and is now a full-time artist and entrepreneur, with a main goal of empowering women with self-confidence and freeing women from the societal pressures that define every aspect of their lives, and helping them heal and grow through self-love, kindness and acceptance.

Nóra Demeczky

Demeczky Nóra több mint 15 éves szakmai tapasztalattal a háta mögött egy budapesti kreatív ügynökség társalapítója, stratégiai igazgatója és ügyvezetője, illetve egy nemzetközi interdiszciplináris tervezőiroda társalapítója és stratégiai vezetője. A Moholy-Nagy Művészeti Egyetem Média Intézetében szerzett diplomát, de érdeklődése a design teljes területére kiterjed, amelyet multidiszciplináris design gondolkodás jellemez. Több mint 100 kiállítás és kulturális esemény vizuális arculatának és installációjának tervezőjeként dolgozott, és több kulturális intézmény teljes márkaépítéséért felelős. / With more than 15 years of professional experience, Nóra Demeczky is co-founder, strategic director and managing director of a creative agency in Budapest and co-founder and strategic director of an international interdisciplinary design agency. She holds a degree from the Media Institute of Moholy-Nagy University of Art and Design, but her interests span the whole field of design, which is characterized by multidisciplinary design thinking. She has worked as a designer of visual identity and installations for more than 100 exhibitions and cultural events and is responsible for the overall branding of several cultural institutions.

Nóra Rainer-Micsinyei

Nóra jelenleg is aktív színész, olykor forgatókönyvíró, humorista. Számos játékfilmben, rövidfilmben, sorozatban, hazai és nemzetközi színházi produkcióban szerepelt. 2021-ben az Isztambuli Boszporusz Filmfesztiválon a legjobb színésznőnek járó díjat nyerte el A legjobb dolgokon bőgni kell című film főszerepéért. Jelenleg DLA tanulmányai mellett, amelyben a kortárs magyar film nőképével foglalkozik, független színházi és stand-up előadásban játszik. A Magyarország Kedvenc Műsora szatirikus Youtube-csatorna egyik alapítója. A Forbes így írt róla: “Rendszerkritikus, aki úgy véli, hogy ha már a világot (vagy az országot) nem tudja megváltani, legalább oldja a feszültséget egy kis nevetéssel.” / Nóra is an active actor, occasionally screenwriter and comedian. In 2021, she won the Best Actress Award at the Istanbul Bosphorus Film Festival for her starring role in the film The Best Things to Cry About. Currently, while studying for her DLA, which focuses on the image of women in contemporary Hungarian cinema, she is performing in independent theatre and stand-up. She is also one of the founders of the satirical Youtube channel Hungary's Favorite Show. Forbes wrote of her, "A system critic who believes that if she can't change the world (or the country), she can at least relieve the tension with a laugh."

Orsolya Lencse-Csík

A civil szférában szakmai vezetőként és trénerként a fiatalok demokratikus készségfejlesztéséért dolgozik. Többek között azért, hogy a felnövekvő generáció értse azt a világot, amely körbeveszi, sőt, hajlandó legyen tenni azért, hogy a világ egy élhetőbb hely legyen. A legnagyobb flow élményt a tréneri tevékenység jelenti számára, amikor az osztályteremben, vitaklubban, nyári táborban, vagy éppen az alapítványon belüli csoportos helyzetekben kell élesben, gyorsan és hatékonyan cselekedni. 2007-2017 között az ELTE PPK Neveléstudományi Intézetében tanult és dolgozott egészen a doktori abszolutóriumig, majd megbízott tanársegédként tanár- és pedagógiai alapszakos hallgatókat oktatott. 2015-ben létrehozta saját fejlesztésű közösségépítő programját – Közterem címmel -, amely általános- és középiskolai diákoknak biztosít iskolaidőben csapatépítő foglalkozásokat, hogy az osztály valóban csapatként működhessen. 2020. szeptembere óta egy civil szervezet vezetője, ahol kiemelt célja, hogy a vitázás mindenki számára elérhető és hasznos eszköz legyen az érdekérvényesítéshez, döntéshozáshoz, részvételiséghez. / In the civil sector, she works as a professional leader and trainer to develop young people's democratic skills. Among other things, to ensure that the rising generation understands the world around them and is willing to take action to make the world a better place to live in. The biggest flow experience for her is being a trainer, when she has to act sharply, quickly and effectively in the classroom, in a debate club, at a summer camp or even in group situations within the organization. Between 2007-2017, she studied and worked at the Institute of Educational Sciences at ELTE PPK until her doctoral degree, and then as an assistant professor she taught undergraduate students in teacher education and pedagogy. In 2015, she created her own community building program - called Common Room - which provides team building sessions for primary and secondary school students during school hours, so that the class can truly function as a team. Since September 2020, she has been the head of a civil society organization where her priority is to make debate and discussion an accessible and useful tool for everyone to advocate, make decisions and participate.

Pál Mácsai

Mácsai Pál a kortárs színház megkerülhetetlen alakja, neve összeforrt az Örkény István Színházzal, aminek alapító igazgatója, valamint állandó rendezője és színésze is egyben. Pályáját a Pinceszínházban kezdte. 1984-ben végzett a Színház- és Filmművészeti Főiskolán, Kerényi Imre osztályában. 1990-ben rendező diplomát is szerzett. 1983-tól a Nemzeti Színház, 1989-től a Madách Színház tagja. 1993-tól szabadfoglalkozású. 2001-től a Madách Kamara művészeti vezetője, 2004-től Örkény István Színház alapító igazgatója. Pályája során olyan ikonikus szerepeket játszott el, mint Rómeó, Antonius vagy Cipolla. Rendezett Shakespeare-t, Csehovot, Millert, Brechtet, Örkényt és Spirót. Jelenleg az Örkényben többek között a ’84, a Solness, a Kertész utcai Shaxpeare mosó című darabokban láthatja a közönség. Akik nem csak a színházból ismerik, azoknak rögtön a nagy sikerű HBO sorozat, a Terápia pszichológusa, Dargay András karaktere jut eszébe róla. S bár számtalan Tv- és filmprodukció köthető a nevéhez, mégis a színház a legfontosabb számára. Szenvedélyesen áll ki védelmében, hogy óriási múltja és aktív jelene után jövője is legyen ennek a művészeti ágnak. Egy a közelmúltban megjelent Forbes interjúban úgy fogalmazott: “Ha én lennék a kultuszminiszter, bevezetném a színjátszást, mint iskolai tárgyat. Ott nincs képernyő, nincs mobil, élő emberek jelen időben, egymásra figyelve cserélnek gondolatokat, váltanak ki érzelmeket, közösségi élményben hatnak más emberekre.” / Pál Mácsai is an inescapable figure of contemporary theatre, his name is intertwined with the István Örkény Theatre, of which he is the founding director, as well as a permanent director and actor. He began his career at the Pince Theatre. He graduated from the Academy of Theatre and Film Arts in 1984, in the class of Imre Kerényi. In 1990 he also graduated as a director. He joined the National Theatre in 1983 and the Madách Theatre in 1989. He has been a freelance director since 1993. He has been the artistic director of the Madách Chamber since 2001 and the founding director of the István Örkény Theatre since 2004. During his career he has played iconic roles such as Romeo, Antonius and Cipolla. He has directed Shakespeare, Chekhov, Miller, Brecht, Örkény and Spiró. His current productions at the Örkény include '84, Solness and Shaxpeare's Laundromat of Kertész Street. For those who know him not only from the theatre, he immediately comes to mind as the character of András Dargay, the psychologist in the hit HBO series Therapy. And although he has been involved in countless TV and film productions, theatre is the most important thing for him. He is passionate about defending the future of the arts, which has a great past and an active present. In a recent interview with Forbes, he said: 'If I were Minister of Culture, I would introduce drama as a school subject. There are no screens, no mobiles, live people in the present tense, listening to each other, exchanging ideas, evoking emotions, affecting other people in a communal experience."

Panni Epres

Epres Panni ikon a magyar sztárvilág egén, akit egészen rendhagyó módon mindenki kedvel. Nem csoda, hiszen egész lényéből süt az elegancia, a kedvesség és az életigenlés. Panni két gyermeket nevel, miközben – különleges módon – 30 éve a divatvilág állócsillaga, nem mellékesen aktívan jelen van a social media felületeken is. / Panni Epres is an icon of the Hungarian star world, and in an unusual way, she is universally loved. No wonder, as elegance, kindness and joie de vivre radiate from her whole being. Panni is raising two children, while she has been a star of the fashion world for 30 years, and she is also active on social media.

Péter Puskás-Dallos

Petit 19 évesen a Megasztár című műsorban ismerte meg az ország, azóta is a televíziózás kiemelkedő alakja, öt évadon át az X-Faktor mentora, számos szórakoztató műsor – többek között a hamarosan debütáló Lego Masters – házigazdája. A televíziózás mellett a színház is nagy szerepet tölt be az életében. A Madách Színház több népszerű előadásában játszik: a Ludas Matyi és a József és a színes szélesvásznú álomkabát címszerepében, illetve a Macskák című darabban is láthatja a közönség. Frontembere a The Biebers zenekarnak, amit több mint 10 éve alapított testvérével, Puskás Danival. A zenekar megjárta országszerte a legnagyobb színpadokat, valamint az Imagine Dragons, illetve Robbie Williams előtt is zenéltek már. Két egyesülettel dolgozik együtt: a WoodaPest egyesülettel, amely a budapesti kerületek faültetésével és fásításával foglalkozik, valamint a Füri ZeneTérrel, amelynek célja, hogy eszközök adományozásával minél több hátrányos helyzetű gyermek számára biztosítson lehetőséget a sportolásra és a zenélésre. / Peti was introduced to Hungary at the age of 19 on a big TV talent show, and has since become a prominent figure in television, mentoring the X-Factor for five seasons and hosting a number of entertainment shows. In addition to television, theatre is also a big part of his life. He has appeared in several popular Madách Theatre productions. He is the lead singer of The Biebers, a band he founded more than 10 years ago with his brother Dani Puskás. The band has toured the biggest stages all over Hungary, and they have also played before Imagine Dragons and Robbie Williams. He works with two associations: the WoodaPest association, which is involved in tree planting and the afforestation of Budapest districts, and the Füri ZeneTér, which aims to provide as many disadvantaged children as possible with opportunities for sports and music by donating equipment.

Szilvia Holics

Holics Szilvia kommunikációs és marketing szakember, “Ki viszi át a szerelmet?”-díjas és Kaleidoszkóp-díjas előadó, vállalkozó, feleség, anya. Munkájában és civil életében is aktívan használ mesterséges intelligenciát – többek között arra, hogy jobban megismerje az emberi intelligenciát. A technológiai lehetőségeket bemutató workshopjain és előadásain sohasem mulasztja el, hogy aktívabb diskurzust sürgessen a mesterséges intelligencia társadalmi hatásairól. / Szilvia Holics is a communication and marketing expert, "Who brings the love?" award-winning and Kaleidoscope award-winning speaker, entrepreneur, wife, mother. She actively uses artificial intelligence in her work and in her civic life - among other things to better understand human intelligence. In her workshops and presentations on the potential of the technology, she never fails to push for a more active discourse on the impact of AI in society.

Terike from Budapest

A Terike from Budapest (TfB) 2020 júniusában fiatal divattervezőket képviselő Instagram-oldalként indult, ám a közösségimédia-felületet gyorsan kinőtte. Azóta független platformként működik, amelynek missziója, hogy védje és képviselje a divattervezői szakma integritását, növelje a pályakezdő tervezők láthatóságát. A 2023 nyarán megújult csapat (László Fanni, Szarvas Valentin divattervezők, Tamás Cintia, Keszeg Anna designkultúra -kutatók) a divattal és divattervezéssel kapcsolatos edukációt kulcsfontosságúnak tekinti. A Terike név szimbolikusan utal mindazokra a félreértésekre, amelyek ma Magyarországon vagy globálisan a divattervezői szakmához kapcsolódnak. A TfB meggyőződése, hogy a fiatal tervezők projektjeinek felmutatása, a problémáikkal kapcsolatos érzékenyítés a kulcs a kortárs divatkultúra (át)alakításához. / In June 2020, Terike from Budapest (TfB) launched an Instagram page representing young fashion designers, but the community quickly outgrew the social media platform. Since then, it has become an independent platform thats mission is to protect the integrity of fashion design profession and grow the visibility of emerging designers. Renewed in summer 2023, the team (Fanni László, Szarvas Valentin designers, Cintia Tamás, Anna Keszeg design culture researchers) is putting a big emphasis on education. The name Terike is a reference to all the misunderstandings that exist today in Hungary and globally about the fashion design profession. TfB is convinced that showcasing the projects of young designers and raising awareness of their problems is the key to (re)shaping contemporary fashion culture.

Veronika Munk

A hírmédiában a nagyon kevés jól látható, hazai nők egyike. Szociológiát, kommunikációelméletet és kulturális antropológiát tanult, médiatudományból doktorált is az ELTÉ-n. Egyetem mellett kezdett gyakornokoskodni az Index.hu-nál, aztán 18 évet az Index.hu hírportálnál töltött, ahonnan főszerkesztő-helyettesként lépett ki 2020 nyarán, egyszerre 80 kollégájával, miután nyilvánvalóvá vált, hogy külső politikai hatásoktól vezérelve a menedzsment átalakítja a lapot, és kirúgták a főszerkesztőt. A csapattal nem tétlenkedtek, sikeres közösségi adománygyűjtést indítottak, és megalapították a Telex hírportált, amelynek Veronika lett az arca, alapító főszerkesztője, majd később tartalomfejlesztési vezetője. Idén nyáron nagyot váltott, és Szlovákiában kezdett dolgozni a DenníkN lapnál. Pályafutása során több ezer és ezer cikket írt és szerkesztett, podcastokat vezetett, szerkesztett tévéműsort, emellett és írt egy sikeres riportkönyvet Németországban működő magyar szexmunkásokról. Több díjat is nyert, a Forbes egyszer a legbefolyásosabb magyar nők közé választotta. Közel húsz év tartalomgyártás után az utóbbi években már leginkább az érdekli, mitől lesz fenntartható egy újság, mivel lehet a fiatalok figyelmét megragadni, miként lehet megértetni az olvasókkal, hogy a kritikus, minőségi lapok előállításához nekik is érdemes hozzájárulniuk. Pályafutása során több sikeres újságírói gyakornoki programot vezetett, amelyekre nagyon büszke, rendszeresen részt vesz újságírói mentorprogramokban, és több mint egy évtizede tanít újságíró kurzusokat az ELTE média és kommunikáció tanszékén. / Veronika Munk is one of the very few visible women in the Hungarian news and press scene. She has studied sociology, communication theory and cultural anthropology, and has a PhD in media studies from the ELTE. She started as a trainee at Index.hu while at university, then spent 18 years at this news portal, where she left as deputy editor-in-chief in the summer of 2020, along with 80 colleagues, after it became clear that the management was restructuring the paper due to external political influences and the editor-in-chief was fired. The team did not stand idly by, launching a successful community fundraising campaign and founding the Telex news portal, of which Veronika became the face, founding editor-in-chief and later head of content development. This summer she made a big change and started working for DenníkN in Slovakia. During her career, she has written and edited thousands and thousands of articles, hosted podcasts and edited TV shows. She also wrote a successful report book about Hungarian sex workers in Germany. She has won several awards and was once named one of the most influential Hungarian women by Forbes. During her career, she has run several successful journalism internships, of which she is very proud, regularly participates in journalism mentoring programs and has taught journalism courses at the Department of Media and Communication at ELTE for more than a decade.

Organizing team

Barbara
Bite

Budapest, Hungary
Organizer

Lena
Losonczi

Budapest, Hungary
Co-organizer