EuropeanClimatePactKonya
x = independently organized TED event

Theme: Bozkırda İklimi Konuşmak

This event occurred on
December 24, 2021
Selcuklu Konya, Konya
Turkey

12 konuşmacı 100 e yakın katılımcıyla (pandemi koşullarıyla nedeniyle sınırlandırılmıştır) 510 kişilik bir kapasiteye sahip olan Selçuk Üniversitesi Dilek Sabancı Konservatuvar Salonunda 24 Aralık 2021 Cuma günü "Bozkırda İklimi Konuşmak" temasıyla buluşulacaktır.
Fiziksel bir etkinlik olarak tasarlanan programda, kayıt şeklinde sunumlara da yer verilerek hibrid bir program üzerinden etkinlik tamamlanacaktır.
Programda katılımcıların içinde bulunulan iklim krizini hem akademik hem de sivil toplum perspektifinden ele alabilmeleri amaçlanmıştır.

TEDx EuropeanClimatePactKonya
Akademi Neighborhood New Istanbul Street No:251
1
Selcuklu Konya, Konya, 42075
Turkey
Event type:
Countdown (What is this?)
See more ­T­E­Dx­European­Climate­Pact­Konya events

Speakers

Speakers may not be confirmed. Check event website for more information.

B B

Dr. / Academic Member
Başken Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde Uzman Doktor olarak çalışmaktadır. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü mezunudur. Yüksek lisansını Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Histoloji ve Embriyoloji Bölümü'nde; doktorasını Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik Bölümü'nde tamamlamıştır. İlgi ve çalışma alanları; biyoetik-çevre etiği, doğa yazını ve disiplinlerarası çalışmalardır.

D G

Researcher / PhD in Political Science and International Relations
Yaşar Üniversitesi Akdeniz Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde araştırmacı olarak çalışmaktadır. 2010 yılında ODTÜ Uluslararası İlişkiler bölümünden fakülte ve bölüm birincisi olarak mezun olmuştur. 2012’de burslu okuduğu Cambridge Üniversitesi Uluslararası İlişkiler’de yüksek lisans derecesini tamamlamıştır. 2018 yılında ise İsviçre’nin Cenevre kentinde bulunan Graduate Institute of International and Development Studies’de (IHEID) Uluslararası İlişkiler doktorasını iyi dereceyle bitirmiştir. Doktora sürecinde aynı kurumda asistan olarak çalışmıştır. Environmental Politics, Cambridge Review of International Studies ve Journal of Balkan and Near Eastern Politics gibi birçok uluslararası dergide akademik yayını ve de bir kitabı bulunan Gönenç uluslararası çevre politikası, iktisat politikası, Akdeniz ve Hindistan üstüne çalışmaktadır.

E S

Assoc. Prof. Dr.
Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünde 1997 yılında başladığı lisans eğitimini 2001 yılında tamamlamış ve aynı yıl Selçuk Üniversitesi’nde araştırma görevlisi olarak çalışmaya başlamıştır.Yüksek lisans öğrenimini Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilimdalı’nda 2005’te tamamlamış ve Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Ensitüsü Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilimdalı’nda başladığı doktorasını Prof. Dr. Ayşegül Mengi danışmanlığında “1980 Sonrası Yeni-Liberalizm ve Küreselleşmenin Etkisinde Yeni Bir Kentsel Gelişme Biçimi Olarak Güvenlikli Siteler: Konya Örneği” başlıklı doktora tezi ile tamamlamıştır.2017 yılında doçent unvanı alan Sipahi’nin, kentleşme, kent sosyolojisi, çevre sorunları, yönetişim ve yerel yönetimler alanlarında ulusal ve uluslararası çalışmaları bulunmaktadır.2011 yılından beri Necmettin Erbakan Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

F D

Assistant Specialist
Fırat Duman, lisans eğitimini Selçuk Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünde tamamlamasının ardından Selçuk Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünde yüksek lisans eğitimine devam etmektedir. "Çevresel Barış İnşasının Geçmişi ve Geleceği Üzerine Bir İnceleme" konulu tez çalışmasına yönelik araştırmalarını sürdürmektedir. Halı hazırda ÜNSPED Gümrük Müşavirliği ve Lojistik Hizmetler AŞ'de uzman yardımcısı olarak çalışmaktadır

F Y

Research Assistant
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesindeki lisans eğitimini 2015 yılında tamamladı. Akabinde Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Kamu Yönetimi Yüksek Lisans Programını ve aynı zamanda Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Lisans Programını tamamladı. Uluslararası ve ulusal hakemli dergilerde çeşitli makaleleri yayınlandı ve uluslararası konferanslarda çeşitli bildiriler sundu. 2019 yılında Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünde doktora programına başlamış olup hala bu programa devam etmektedir. 2016 yılından bu yana ise Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünde araştırma görevlisi olarak çalışmalarına devam etmektedir.

H U

Researcher
Haziran 2019'dan beri Göç Araştırmaları Vakfı'nda araştırmacıdır. Çevre Çalışmaları Akademisi kurucu üyelerinden biri olmakla birlikte Association for Borderlands Studies üyesidir. Necmettin Erbakan Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümündeki yüksek lisans eğitimini sınır duvarları üzerine yazdığı tez ile Mayıs 2021'de tamamlamıştır. Ekim 2021'de Gaziantep Üniversitesi Sosyoloji bölümü altında "Göç ve Göçmen Çalışmaları" alanında YÖK 100/2000 doktora bursiyeri olmaya hak kazanmıştır. Göç, sınır, sınır yönetimi, çevresel göç ve küreselleşme alanlarında çalışmalarını sürdürmektedir.

Maya Özbayoğlu

Climate Activist
Lise öğrencisi, Youth For Climate Türkiye, Fridays For Future Polonya ve uluslararası Fridays For Future hareketi ile iklim adaleti için savaşıyor. Polonya hükümetine iklim eylemsizliği nedeniyle dava açan beş kişiden biri. Bu yıl Kasım ayının başında "The Grim Stakes of Climate Crisis For My Generation Are Undeniable" başlıklı makalesi The Guardian tarafından yayınlandı.

Nesibe Melike Demir

Regenerative Farmer
Anne, Mühendis, Çiftçi... Bahçeşehir Üniversitesi Bilgisayar Destekli Tasarım ve Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümlerini bitirdi. Mekanik tesisat ve otomotiv sektöründe mühendis olarak uzun yıllar çalıştı. Her şeyin makinası yapıldığı halde insanların neden hala bu kadar çalışmak zorunda olduğunu sorgulaması üzerine mühendisliği bıraktı ve Tekirdağ, Mürefte'deki zeytinliğinde yenileyici tarım uygulamalarına başlayarak kendi markasını kurdu. Hala yenileyici tarım üzerine araştırma ve uygulamalar yapmakta ve Bahçeşehir Üniversitesi İşletme Yüksek Lisans Programına devam etmekte.

S G

Dr. / Academic Member
Lisans eğitimini Kocaeli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Avrupa Birliği yüksek lisans programını tamamladı.Akabinde İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Avrupa Birliği doktora programını tamamlayarak doktor unvanını aldı. Üniversite Öğrencilerinin Çevre Sorunları Konusundaki Tutumlarının Değerlendirilmesi: Kırklareli Üniversitesi İİBF Örneği projesi yürütücülüğünü ve Uluslararası Güvenlik Anlayışında Gıda Güvencesi Sorunu Türkiye Ab Karşılaştırmalı Analizi projesinin koordinatörlüğünü yaptı.Youth Kiev Security Forum 2012’de deneme yarışmasında ödül aldı.Kırıklareli Üniversitesi’nde enstitü müdür yardımcılığı ve bölüm başkan yardımcılığı görevlerini yürüttü.Halen Kırıklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde doktor öğretim üyesi olarak çalışmalarına devam etmektedir.

S O

Prof. Dr.
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun oldu.Milli Eğitim Bakanlığı bursu ile ABD’de American Üniversitesi School of International Studies’te Uluslararası Barış ve Çatışma Çözümü programında yüksek lisansını tamamladı.Akabinde ABD’de George Mason Üniversitesi School of Conflict Analysis and Resolution'da Çatışma Analizi ve Çözümü dalında doktorasını aldı.İngiltere’de Coventry Üniversitesi Centre for Peace and Reconciliation Studies’te YÖK doktora sonrası araştırma bursu ile misafir araştırmacı/öğretim görevlisi olarak bulundu.Merkezi Finans ve İhale Birimi, Türkiye Ulusal Ajans Leonardo da Vinci Yenilik Transferi, Grundtvig ve Gençlik programları projeleri ile birçok Avrupa Birliği projesinde proje koordinatörü, uzmanı, idari personeli ve teknik personeli olarak görev aldı.Halen Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde öğretim üyesi olarak çalışmalarına devam etmektedir.

Sevim Baki

Climate Activist
1 Nisan 2000 doğumlu olup Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü 4. sınıf öğrencisidir. Çevre Çalışmaları Akademi’sinde gönüllü olarak başta iklim olmak üzere çevre ile ilgili konularda gönüllü çalışmalar, projeler yürütmekte ve aynı zamanda Çevre Çalışmaları Akademisinin koordinatör yardımcılığı görevini yürütmektedir.2021 AB-Türkiye İklim Forum’una konuşmacı olarak katılmıştır.

Zerrin Savaşan

Assoc. Prof. Dr.
Lisans derecesini Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, yüksek lisans derecesini ODTÜ Avrupa Çalışmaları Bölümü ve Doktora derecesini ODTÜ Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden almıştır.Doktora sonrası araştırmasını Maastricht Üniversitesi Institute for Transnational Legal Research (METRO)’de, doktora araştırmasını Heidelberg Üniversitesi Max Planck Karşılaştırmalı Kamu Hukuku ve Uluslararası Hukuk Enstitüsü’nde ve Vrijie Üniversitesi Center for Environmental Studies’de yapmıştır.Uluslararası Doğayı Koruma Birliği (IUCN) ve Dünya Çevre Hukuku Komisyonu (WCEL) üyesi, Çevre Araştırmaları Akademisi’nin kurucusu ve koordinatörü, Türkiye Barolar Birliği Çevre ve Kent Hukuku Komisyonu Danışma Kurulu Üyesi, Environmental Peacebuilding Assoc. kurucu üyesi, INECE üyesi ve yazarı, Earth System Governance Project araştırmacısı ve AB İklim Elçisisidir.Halen Milletlerarası Kamu Hukuku alanında Doç. Dr. ünvanıyla Selçuk Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde görev yapmaktadır.

Organizing team

 • Büşra Ay
  Team member
 • Büşra Doğan
  Team member
 • Deniz Aydın Köseoğlu
  Post production
 • Ece Konuk
  Team member
 • Elif Beyza Atik
  Curation
 • Esra Erdinç
  Team member
 • Gülsu Fındık
  Team member
 • Han BAYAR
  Operations
 • ilkay geçer
  Team member
 • MESUT ALP
  Team member
 • Özlem Ateş Gençtan
  Marketing/Communications
 • RANA ÖZDEMİR
  Team member
 • Ravza Dilara Köşger
  Team member
 • SELCUK UNIVERSITESI
  Partnerships/Sponsorship
 • Şenol ÇÖM
  Production
 • Sevim Baki
  Team member
 • Talha Berke Hayta
  Marketing/Communications
 • Yusuf Esmail Abdallah
  Team member