ErciyesKoleji
x = independently organized TED event

This event occurred on
February 20, 2020
Kayseri, Kayseri
Turkey

In the spirit of ideas worth spreading, TEDx is a program of local, self-organized events that bring people together to share a TED-like experience. At a TEDx event, TEDTalks video and live speakers combine to spark deep discussion and connection in a small group. These local, self-organized events are branded TEDx, where x = independently organized TED event. The TED Conference provides general guidance for the TEDx program, but individual TEDx events are self-organized (subject to certain rules and regulations).

Erciyes Koleji
Harman Mah, Komando Cd. No: 92, 38280 TALAS/Kayseri
2
Kayseri, Kayseri, 38280
Turkey
Event type:
Youth (What is this?)
See more ­T­E­Dx­Erciyes­Koleji events

Speakers

Speakers may not be confirmed. Check event website for more information.

Alp Köksal

Having studied in both Turkey and the United States at high-school and undergraduate levels, He earned his BA degree in Business Administration from Koç University, and MA degree in European Studies from Boğaziçi University as the top of his class. He worked at Boğaziçi University and he is a PhDc in the Department of Political Science and International Relations. In his professional career, Alp brought his interest in interdisciplinary education, non-profit work and academic background together when he joined the start-up of Khan Academy TR, the first international initiative of the U.S. based online learning platform. With a mission of providing a free world-class education for anyone, anywhere; Khan Academy is a non-profit organization which delivered over 2 billion lessons around the world. Alp serves as Khan Academy's Turkish advocate, director of the Khan Academy TR team and also, the General Manager of the STFA Group’s Education Foundation. He is a founding partner of the New Generation Learning Initiative, Board Member at BÜMED, Executive Sector Commitee Member at TBD and a professional speaker registered with the Speaker Agency. He is a multiple-times TEDx speaker and keynote of the first Educational Technologies Summit organized by the Ministry of National Education in 2015. He has been honored by JCI as one of the Ten Outstanding Young Persons in Turkey and awarded for Humanitarian and Voluntary Leadership. His ultimate goal is to help revolutionize learning for a better future. Alp Köksal lise öğrenimini Amerika’da, üniversite öğrenimini ise Koç Üniversitesi İşletme Bölümü’nde tamamladıktan sonra yüksek lisans derecesini Boğaziçi Üniversitesi’nden birincilikle kazandı. Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde görev yaptı ve PhDc olarak akademik çalışmalarına devam ediyor. Köksal aynı zamanda Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği’nde Yönetim Kurulu Üyesi. Profesyonel hayatta, uluslararası deneyimini, akademik geçmişini, yeni teknolojilere olan ilgisini ve toplumsal fayda ideallerini eğitim alanında faaliyet gösteren ve kar amacı gütmeyen bir kuruluş olan Khan Academy’de bir araya getiren Köksal, uluslararası platformun 2012 yılında ilk yerel iştiraki olarak kurulan Khan Academy Türkçe’nin direktörlüğünü yürütüyor. Köksal aynı zamanda ülkemizin köklü şirketlerinden STFA Grubu’nun eğitim vakfının genel müdürlüğünü üstleniyor. Yeni Nesil Öğrenme Girişimi’nin kurucularından olan Köksal, Türkiye Bilişim Derneği’nde İcra Sektör Kurulu üyesi. Köksal, yurtiçi ve yurtdışında düzenlenen birçok konferansa çağrılı konuşmacı olarak katıldı ve birçok kez TEDx sahnesinde deneyimlerini paylaşma şansı buldu. Speaker Agency'ye kayıtlı profesyonel konuşmacı olan Köksal; Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2015 yılında ilk kez gerçekleştirdiği Eğitim Teknolojileri Zirvesi’nde keynote konuşmacı olarak yer aldı. 2017 yılında Uluslararası Genç Liderler ve Girişimciler Derneği (JCI) tarafından Türkiye’nin 10 Başarılı Genci’nden biri seçilen Alp Köksal, TOYP “İnsanlığa ve Gönüllü Kuruluşlara Hizmet” ödülünün sahibi oldu ve aynı alanda dünya birinciliğine aday gösterildi. Köksal, teknoloji destekli ve insan odaklı yeni nesil bir öğrenme anlayışına dikkat çekmeyi amaçlıyor.

Bengü Türkoğlu

Dr. Assistant Professor Bengü Türkoğlu who is the YÖK Turkey representative of the EU Council and the European Commission Working Group on Early Childhood Education and Care, is a faculty member of Necmettin Erbakan University Department of Pre-School Education. She is also the director of the Seljuk Cognitive Games Laboratory (SECGL). She completed her undergraduate and Master’s studies in the Department of English Language Teaching at Selcuk University and her PhD in the Department of Child Development and Education at the same university. She worked as a specialist teacher at different levels of education in educational institutions under the Ministry of National Education. Dr. Türkoğlu describes her field of study as ‘’game-based learning’’, ‘’cognitive games’’, ‘’educational games’’ and ‘’the effects of cognitive games on development areas’’. She has been teaching courses such as ‘’Early Childhood Cognitive Game-Based Learning’’, ‘’Physical Education Games Teaching’’, ‘’Drama’’, ‘’Child Recognition and Evaluation in Early Childhood’’, ‘’Intervention Programs for Children at Risk and Disadvantaged’’ in undergraduate and Master’s degrees. Inspired by her twins, she studied the effects of cognitive games on the cognitive development of children who attend kindergarten in her doctoral thesis. Dr. Türkoğlu who has worked as coordinator and researcher in different projects with Tübitak and public institutions, has been examinining the effects of these games on different areas of development of children at different levels of education. She has written game-themed articles, participated in many international congresses, symposia and conferences with her papers and conducted numerous seminars and workshops on game-based learning for students, teachers, administrators and parents. AB Konseyi ve Avrupa Komisyonu Erken Çocukluk Eğitimi ve Bakımı Çalışma Grubu YÖK Türkiye temsilcisi olan Dr. Öğretim Üyesi Bengü Türkoğlu, Necmettin Erbakan Üniversitesi Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı öğretim üyesidir. Aynı zamanda Selçuklu Kognitif Oyunlar Laboratuvarı (SEKOL) direktörüdür. Lisans ve yüksek lisans eğitimini Selçuk Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği bölümünde, doktora eğitimini ise yine aynı üniversitenin Çocuk Gelişimi ve Eğitimi bölümünde tamamladı. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarında farklı eğitim kademelerinde uzman öğretmen olarak görev yaptı. Dr. Türkoğlu, çalışma alanını “oyun temelli öğrenme”, “kognitif oyunlar”, “eğitsel oyunlar” ve “gelişim alanları üzerinde kognitif oyunların etkileri” olarak tanımlamaktadır. Lisans ve yüksek lisans düzeyinde “Erken Çocukluk Döneminde Kognitif (Bilişsel) Oyun Temelli Öğrenme”, “Beden Eğitimi ve Oyun Öğretimi”, “Drama”, “Erken Çocuklukta Çocuğu Tanıma ve Değerlendirme”, “Dezavantajlı ve Risk Altındaki Çocuklara Müdahale Programları” gibi derslerin yürütücüsüdür. İkizlerinden ilham alarak doktora tezinde kognitif oyunların anasınıfına devam eden çocukların bilişsel gelişimleri üzerindeki etkilerini incelemiştir. Tübitak ve kamu kuruluşlarıyla gerçekleştirilen farklı projelerde koordinatör ve araştırmacı olarak görev alan Dr. Türkoğlu, bu oyunların farklı eğitim kademelerindeki çocukların farklı gelişim alanları üzerindeki etkilerini incelemektedir. Özellikle bilişsel ve sosyal gelişim perspektifinden oyun temalı makaleler yazmış, bildirileriyle birçok uluslararası kongre, sempozyum ve konferanslarda görev almış; oyun temelli öğrenme konusunda öğrenci, öğretmen, yönetici ve anne-babalara yönelik çok sayıda seminer ve atölye çalışmaları yürütmüştür.

Deniz Dündar

MINDFULNESS Mindfulness student and transfere… In his 21 years of professional life, he has interacted with more than 6000 people through their identities as trainers, life coaches and entrepreneurs… After completing his undergraduate studies at METU in 1998, he worked as a lecturer at Başkent, Yeditepe and Bilgi Universities… He quitted his corporate working life in 2006… He continued his journey by founding initiatives such as Dream & Development, Voscreen, Human Feeds from Human and Vondation… As the Chairman of the Board of Voscreen since 2014, he has been managing the internationalization process of the company… He has also been consulting as Chief Awareness Officer on some attempts in Turkey and San Francisco… He added to his current duties the foundation work of the main science of mindfulness in 2018… As the world's first mindfulness, he gives seminars on learning, entrepreneurship and life titled ‘’Nothing or Everything’’. FARKINDALOG Farkındalık öğrencisi ve aktarıcısı… 21 yıllık meslek hayatında 6000’den fazla kişiyle eğitmen, yaşam koçu ve girişimci kimlikleriyle etkileşimde bulundu… 1998’de ODTÜ’de lisans eğitimini tamamlamasının ardından Başkent, Yeditepe ve Bilgi üniversitelerinde öğretim görevlisi olarak görev yaptı… 2006 yılında kurumsal çalışma hayatına veda etti… yolculuğuna Dream & Development, Voscreen, İnsan İnsandan Beslenir ve Vondation gibi girişimleri kurarak devam etti… 2014’den beri Voscreen yönetim kurulu başkanı olarak şirketin uluslararasılaştırma sürecini yönetiyor… aynı zamanda, Türkiye ve San Francisco’daki bazı girişimlerde Chief Awareness Officer olarak danışmanlık yapıyor... mevcut görevlerine 2018 yılında Farkındaloji ana bilim dalı kuruluş çalışmalarını da ekledi... bu çalışmalar kapsamında dünyanın ilk farkındaloğu olarak öğrenmeye, girişimciliğe ve hayata dair “Hiçbir Şey ya da Her Şey” başlıklı seminerler veriyor.

Iman Misaghi

Iman Misaghi, known for his identity as an innovator in Music and Education, has been working in different fields of science since 2012 as an educator, entrepreneur and musician in different parts of the world. In his journey that has been going on in the world of professional linguistics for 8 years, he has stayed away from classical education and created methods of learning and teaching combined with technology. He has appeared on more than 100 stages globally and has performed with artists from many countries in different musical branches. He has also been involved in environmental activities in different positions. Believing that success needs to be redefined, Iman gives seminars and advises for many entrepreneurs and corporate organizations. Müzik ve Eğitim'de inovatör kimliğiyle tanınan iman Misaghi 2012 den beri eğitimci, girişimci ve müzisyen olarak dünyanın farklı noktalarında farklı bilim dallarında yoluna devam etmektedir. 8 senedir Profesyonel dil bilimcilik dünyasında devam eden bu yolculuğunda, klasik eğitimden uzak durup teknoloji ile birleşmiş öğrenme ve öğretme metodları yaratmıştır. Global olarak 100'den fazla sahne'de yer alıp farklı müzik dallarında bir çok ülkeden sanatçılarla performans sergilemiştir. Bunun yanı sıra farklı pozisyonlarda çevreci aktivitelerde de yer almıştır. Başarının yeniden tanımlanması gerektiğine inanan iman, bir çok girişimci ve kurumsal kuruluşlar için seminerler verip danışmanlık yapmaktadır.

Sena Cemre Kösbe

She was born on the 29th of January in 2002 in Kayseri. She had the opportunity to develop herself as well, while studying English at Primary and Secondary School ages. She started to speak English fluently at the age of 14 without ever going abroad and not even a single person in her family could speak English. She started her High School education at another school in the first grade and continued her education at Erciyes College since the second grade. She is currently attending her senior year in the language group at Erciyes College and we are very proud of her. 29 Ocak 2002'de Kayseri'de doğdu. İlkokul ve Ortaokul çağlarında İngilizce dersi görürken kendini de geliştirme fırsatı buldu. Daha 14 yaşında hiç yurt dışına çıkmadan ve ailesinde tek bir kişi bile İngilizce bilmezken akıcı bir şekilde İngilizce konuşmaya başladı. Birinci sınıfta başka bir okulda başladığı lise eğitimine ikinci sınıftan itibaren Erciyes Kolejinde devam etti. Şu an hala Erciyes Kolejinde son sınıfa dil grubunda devam etmektedir ve biz kendisiyle gurur duyuyoruz.

Ziya Şakir Yılmaz

•Born in a village without water, electricity or roads, •Having the legacy of learning and teaching desire of a father who is a graduate teacher from the village institutes, •Graduated from Ankara Atatürk Anatolian High School and later METU Economics and holding a Master's degree from London College of Management, •Being the Country Manager of Turkey, Balkans, Russia, Turkish Republics and Caucasus in Public Health Department of Bayer pharmaceutical company, •Traveled to 77 countries and exported to more than 80 countries, •Working with hundreds of international companies and customers until today, •Being the author of the book selected as the second best-selling Personal Development book named ‘’Shall I Tell You A Secret?’’ of 2019, •Giving seminars to more than one hundred thousand people in total on Personal Development, Communication, Entrepreneurship and Leadership both in domestic and abroad (Paris, Rome, Vienna, Budapest, Dallas, Orlando, Utah, Las Vegas), (the most crowded one is in Dallas – 8,000 people in America), •His interviews published in written and visual media, •Having Chess Championship in Ankara and being the 6th in Turkey League, •Having a video of ‘Believing in people’ viewed on Facebook over 15.000.000, •Reaching 300.000 people the messages sent continuously every day over 2 years from Whatsapp under the name of ‘Notes From Life’, •Giving free seminars within the scope of social responsibility every month, •He is an educational volunteer whose mission is to ‘Touch the lives of 1 million people’ and who is on the path to winning people in today’s world in which the aim is to gain Money. •Suyu, elektriği, yolu olmayan bir köyde doğan, •Köy enstitülerinden mezun öğretmen bir babanın öğrenme ve öğretme mirasını taşıyan, •Ankara Atatürk Anadolu Lisesi ve sonrasında ODTÜ Ekonomi mezun olan ve London College of Management’ta master yapan, •Bayer İlaç firmasında Halk Sağlığı Bölümü’nde Türkiye, Balkanlar, Rusya, Türki Cumhuriyetler ve Kafkaslar Ülke Müdürlüğü yapmış, •77 ülkeye seyahat edip, 80 den fazla ülkeye ihracat yapmış, •Bugüne kadar yüzlerce uluslarası firma ve müşteri ile çalışan, •Google Playstore’da 2019 yılının en çok satılan 2. Kişisel Gelişim kitabı seçilen Size Bir Sır Vereyim mi?” isimli Kişisel Gelişim kitabının yazarı olan, •Kişisel Gelişim, İletişim, Girişimcilik ve Liderlik üzerine yurtiçi ve yurtdışında (Paris, Roma, Viyana, Budapeşte, Dallas, Orlando, Utah, Las Vegas) toplamda yüzbinden fazla kişiye varan seminerler veren (en kalabalığı Dallas – Amerika’da 8.000 kişi), •Yazılı ve görsel medyada röpörtajları yayınlanan, •Satranç Ankara şampiyonluğu, Türkiye 6.lığı olan, •‘İnsanlara inanmak’ videosu Facebook’ta 15.000.000 dan fazla görüntülenen, •2 yılı aşkın süredir whatspp üzerinden aralıksız her gün yolladığı ‘Hayattan Notlar’ mesajları 300.000 kişiye ulaşan, •Her ay sosyal sorumluluk kapsamında ücretsiz seminerler veren, •Para kazanmaya odaklı yaşanan günümüzde, insanı kazanmanın yoluna çıkan ve misyonu ‘1 milyon insanın hayatına dokunmak’ olan bir eğitim gönüllüsüdür.

Organizing team

Erdem
Ornek

Organizer