BratislavaWomen
x = independently organized TED event

Theme: Ukáž sa

This event occurred on
December 8, 2018
Bratislava, Bratislavský kraj
Slovakia

Ženy. Každá má svoj príbeh, talent i zameranie, vďaka ktorým denne menia náš svet. No len málokedy majú dosť priestoru o nich hovoriť.
U nás ženy a gendrové témy dostanú hlas! Príďte si ho vypočuť a ukážte sa na prvom ročníku TEDxBratislavaWomen.
Prinesieme témy vážne aj veselé, prudko romantické a dramaticky realistické, náročne teoretické, ale aj všedné a pragmatické. Tak sa ukážte!
Poldňové podujatie bude kombináciou pozoruhodných príbehov pozvaných rečníčok a najlepších vystúpení z globálnej konferencie TEDWomen v Palm Springs.
Podujatie sa uskutoční v priestoroch bratislavskej Novej Cvernovky a bude prebiehať iba v slovenskom jazyku, bez tlmočenia.
Tešíme sa na vás – na dámy, aj na pánov!

Nová Cvernovka
Račianska 78
Bratislava, Bratislavský kraj, 83102
Slovakia
Event type:
TEDxWomen (What is this?)
See more ­T­E­Dx­Bratislava­Women events

Speakers

Speakers may not be confirmed. Check event website for more information.

Edita Révay

Prvý doktorát získala na Katedre genetiky na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave. Druhý, už po emigrácii, na Katedre anatómie a bunkovej biológie na izraelskom technologickom inštitúte Technion v Haife, kde sa neskôr habilitovala a získala profesúru. Už tridsať rokov žije a pracuje v zahraničí, pravidelne publikuje v renomovaných odborných časopisoch a prednáša na univerzitách v Haife a v Bamaku. Dlhodobo sa venovala výskumu rakoviny, posledné roky však zasvätila bádaniu malárie. Je spoludržiteľkou medzinárodného patentu na návnadu, ktorá pomáha eliminovať smrteľne nebezpečné komáre prenášajúce maláriu. Projekt jej výskumu od roku 2007 financuje Nadácia Billa a Melindy Gates a Americký inštitút zdravia (NIH), prestížna organizácia zaoberajúca sa biomedicínskym výskumom.

Eva Borušovičová

Vyštudovala scenáristiku a potom réžiu na Filmovej fakulte VŠMU a medzi týmito dvomi profesiami striedavo prebieha. Režírovala filmy Modré z neba, Amálka, ja sa zbláznim a Vadí nevadí a podľa jej scenára bol nakrútený film Jánošík. Pravdivá história. Vyšli jej tri knihy: Jánošík. Pravdivá história, Urobíme všetko, čo sa dá a teraz v lete aj kniha Do plaviek, ktorá zaznamenala nečakaný čitateľský úspech. Ak by ste chceli od nej niečo vidieť v divadle, tak v Nitre sa hrá Štefánik – Slnko v zatmení a v Bratislave 69 vecí lepších než sex. Má tri deti, žije v Bratislave, učí, sníva, miluje plnenú papriku a vôňu chleba, príbehy s pointou a chvíle, keď sa všetko na dobré obráti. Alebo aspoň niečo.

Halina Šimková

Vyštudovala antropológiu a genetiku človeka na Prírodovedeckej fakulte Karlovej univerzity. 16 rokov pôsobila ako kriminalistická znalkyňa v odbore analýzy DNA v kriminalistickom ústave v Prahe. V roku 2005 pôsobila v Thajsku v jednotkách Interpolu pri identifikácii obetí cunami. Teraz sa okrem forenznej genetiky venuje predovšetkým rozvoju bayesovskej inferencie vo forenzných vedách. Patrí medzi zakladateľov Centra pre Bayesovskú inferenciu 4BIN (www.4BIN.org). She studied Anthropology and Human Genetics at the Faculty of Natural Sciences of Charles University. She served as a forensic expert in DNA analysis at the Criminalistic Institute in Prague for 16 years. In 2005, she worked in Interpol units in Thailand to identify victims of the tsunami. Nowadays, besides forensic genetics, she is mainly devoted to the development of Bayesian inference in forensic sciences. Halina is also among the founders of the Bayesian Inference Center 4BIN (www.4BIN.org).

Jana Bučka Lenka Moravčíková-Chovanec

Jana Bučka vyštudovala herectvo činoherného divadla na DAMU v Prahe a dokumentárnu tvorbu na VŠMU v Bratislave, absolvovala tiež viacero študijných stáží na divadelných školách v Rumunsku, Mexiku či Španielsku. K jej najznámejším filmom patria oceňované Cigarety a pesničky a Zvonky šťastia, oba spolurežírovala s Marekom Šulíkom a oba spracúvajú témy z prostredia slovenských Rómov. Jej filmografia tiež zahŕňa množstvo televíznych dokumentárnych filmov, medzi iným Izabela Textorisová (portrétny dokument z cyklu Prvá) o prvej slovenskej botaničke a dokument Biomasaker (v rámci cyklu Biele vrany a hrdinovia medzi nami), ktorý rozpráva príbeh jednotlivca v boji s mocenskými štruktúrami a zároveň poukazuje na odvrátenú stranu využívania alternatívnych zdrojov energie. Lenka Moravčíková-Chovanec absolvovala štúdium réžie dokumentárnej tvorby na VŠMU v Bratislave. Za absolventský film Listy prezidentovi získala v roku 2000 Cenu Literárneho fondu SR. Po materskej dovolenke viedla od 2004 do 2007 tím audiovizuálnej tvorby na Ministerstve obrany SR, pre reláciu Profesionál nakrúcala mierové misie Spojených síl a NATO. Po páde vojenského lietadla AN-26 režírovala film “42”. Po roku 2007 v slobodnom povolaní redakčne pripravovala a režírovala aj dokumentárne filmy a cykly Najväčšie tragédie Slovenska, portrétne dokumenty Irena Blühová a Ľudmila Pajdušáková (epizódy z dokumentárneho cyklu Prvá) či Zdravie za milión (v rámci cyklu Biele vrany a hrdinovia medzi nami). "Jan Bučka studied acting at the Drama Theater at the Academy of Performing Arts in Prague and documentary filmmaking at the Academy of Performing Arts in Bratislava. She also completed several internships at theatrical schools in Romania, Mexico and Spain. Her best-known films include the award-winning Cigarettes and Songs and The Bells of Happiness, both co-directed by Marek Šulík, and both work on themes from the environment of Slovak Roma. Her filmography also includes a number of television documentary films, among them Izabela Textoris (a portrait documentary from the first series), about the first Slovak botanist and the documentary Biomasaker (within the cycle White Crows and Heroes among Us), which tells the story of an individual in the struggle against power structures and points to the dark side of using alternative energy sources. Lenka Moravčíková-Chovanec studied documentary filmmaking at the Academy of Performing Arts in Bratislava. She received the Literary Fund Prize of the Slovak Republic in 2000 for her graduation film Listy prezident. After her maternity leave, she led the Audiovisual team at the Ministry of Defense of the Slovak Republic from 2004 to 2007 and shot United Nations and NATO peacekeeping missions for the Professional session. After the fall of the AN-26, she directed the film ""42"". After 2007, she prepared and directed free-lance documentary films and cycles The Greatest Tragedies of Slovakia, Portrait Documents Irena Blühová and Ľudmila Pajdušáková (episodes from the documentary cycle The First) or Health for a Million (within the cycle White Crows and Heroes Among Us)."

JanaBučka Lenka Moravčíková-Chovanec

Jana Bučka vyštudovala herectvo činoherného divadla na DAMU v Prahe a dokumentárnu tvorbu na VŠMU v Bratislave, absolvovala tiež viacero študijných stáží na divadelných školách v Rumunsku, Mexiku či Španielsku. K jej najznámejším filmom patria oceňované Cigarety a pesničky a Zvonky šťastia, oba spolurežírovala s Marekom Šulíkom a oba spracúvajú témy z prostredia slovenských Rómov. Jej filmografia tiež zahŕňa množstvo televíznych dokumentárnych filmov, medzi iným Izabela Textorisová (portrétny dokument z cyklu Prvá) o prvej slovenskej botaničke a dokument Biomasaker (v rámci cyklu Biele vrany a hrdinovia medzi nami), ktorý rozpráva príbeh jednotlivca v boji s mocenskými štruktúrami a zároveň poukazuje na odvrátenú stranu využívania alternatívnych zdrojov energie. Lenka Moravčíková-Chovanec absolvovala štúdium réžie dokumentárnej tvorby na VŠMU v Bratislave. Za absolventský film Listy prezidentovi získala v roku 2000 Cenu Literárneho fondu SR. Po materskej dovolenke viedla od 2004 do 2007 tím audiovizuálnej tvorby na Ministerstve obrany SR, pre reláciu Profesionál nakrúcala mierové misie Spojených síl a NATO. Po páde vojenského lietadla AN-26 režírovala film “42”. Po roku 2007 v slobodnom povolaní redakčne pripravovala a režírovala aj dokumentárne filmy a cykly Najväčšie tragédie Slovenska, portrétne dokumenty Irena Blühová a Ľudmila Pajdušáková (epozódy z dokumentárneho cyklu Prvá) či Zdravie za milión (v rámci cyklu Biele vrany a hrdinovia medzi nami).

Katarína Diková Strýčková

Celý svoj profesionálny život sa venuje oblasti medzinárodných vzťahov, diplomatického protokolu a spoločenskej etikety. Vyštudovala žurnalistiku, politológiu a medzinárodné vzťahy a aproximáciu práva na UK v Bratislave. Desať rokov pôsobila na Britskom veľvyslanectve v Bratislave a takmer päť rokov riadila odbor zahraničných vzťahov a protokolu v NRSR. Ako konzultantka pracovala pre viacerých súkromných i korporátnych klientov. Venovala sa hlavne oblasti zahraničnopolitických rokovaní a analýz, komplexnému plánovaniu, príprave a riadeniu oficiálnych a pracovných návštev najvyšších predstaviteľov štátov, príprave a riadeniu európskych i svetových summitov a konferencií, svetových filmových premiér, ale aj individuálnemu poradenstvu a výučbe. She dedicated her carrier to work in international relations, diplomatic protocol and etiqutte. She studied journalism, politology and international relations and aproximation of law in the Commenius Universtiy in Bratislava. After her 10 year tenure at the British Embassy in Bratislava she led the department of international relations and protocol at the Slovak Parliament. As a consultant she worked for various private and coroporate clients. She mostly focused on summit meetings and analyses, complex planning, planning and managing oficial visits of heads of state, planning and managing eoupean and global summits and conferences, international film premiers as well as individual counseling and lecturing.

Nina Mikušková

Zaujíma sa o rozostrenie rozdielu medzi umením a životom ako metódou na posilnenie angažovanosti v každodennom živote. Absolvovala Fakultu Výtvarných Umění v Brne, ateliéru Tělového designu Lenky Klodovej. Počas štúdia získala skúsenosti na Belgickom KASK štúdiom dokumentárnej fotografie, na Zagrebskej Akadémií sa zaoberala sociálne angažovaným umením a v Škótskom Dundee sa zameriavala na verejný priestor. Na začiatku roku 2017 sa vrátila z pracovnej stáže v Glasgovskej CCA, kde spolupracovala s kurátorkou Vivianou Checchiou na Public Engagement programe a príprave výstavy o sociálne angažovanom umení. Jej práce sa často zaoberajú každodenným životom, komunitami a vyzývajú k participácií. Aj preto vytvorila hru Been There Together, ktorá ponúka zámienku zaujímať sa o svoje okolie a byť odvážnejší vo verejnom priestore. She is interested in blurring the difference between art and life as a method of enhancing engagement in everyday life. She graduated from the Faculty of Fine Arts in Brno, the Lenka Klodova Studio of Body Design. During her studies, she gained experience in the Belgian KASK study of documentary photography; at the Zagreb Academy she dealt with socially engaged art, and in Scotland, Dundee, she focused on public space. At the beginning of 2017, she returned from her work placement in Glasgow CCA, where she worked with Curator Viviane Checchi on the Public Engagement Program and the preparation of an exhibition on socially engaged art. Her work is often concerned with everyday life, communities, and calls for participation. That's why she created the Been There Together game, which offers a preoccupation to be interested in its surroundings and to be bold in the public space.

Veronika Gálová

Veronika pochádza zo Spišskej Novej Vsi, do Bratislavy sa presťahovala kvôli štúdiu ekonómie a až do minulého roku bola bežné mladé dievča. Po skončení univerzity si našla prácu, priateľa a voľný čas trávila športovaním alebo v prírode. Jej život však nabral nečakaný smer, keď si na hodine jogy nahmatala hrčku v ľavom prsníku. Predtucha onkologického ochorenia sa potvrdila a po sérií liečby prišla nielen o vlasy, ale aj o celý prsník. Napriek tomu nestratila životný nadhľad. Stala sa členkou občianskeho združenia Amazonky a dokonca založila blog Vždy s úsmevom, v ktorom zdieľala priebeh onkologickej liečby i presvedčenie o dôležitosti pozitívneho prístupu k životu. Veronika comes from Spišská Nová Ves (East Slovakia), and she moved to Bratislava years ago to study economics. Till last year she was a regular young girl: after finishing University, she found a job, a boyfriend and enjoyed sport and long walks to nature in her free time. Veronica´s life, however, took a different turn when she noticed a lump in her left breast during a yoga class. Premonition of oncological diagnosis was soon confirmed, and after the series of chemotherapy she lost not only her hair but also the whole mama. Despite that, she hasn´t lost composure. Became a member of civic association the Amazons (Amazonky), even founded a blog "Always with a smile" in which she shared her way through the oncology treatments and a belief of the importance of positive life approach.

Organizing team

Rastislav
Geschwandtner

Bratislava, Slovakia
Organizer

Peter
Jancar

Bratislava, Slovakia
Co-organizer
  • Dominika Babulicová
    Marketing/Communications
  • Lenka Krajcikova
    Operations
  • Simon Siplak
    Production