Budapest
x = independently organized TED event

This event occurred on
June 12, 2018
5:30pm - 8:00pm CEST
(UTC +2hrs)
Budapest, Budapest
Hungary

In the spirit of ideas worth spreading, TEDx is a program of local, self-organized events that bring people together to share a TED-like experience. At a TEDx event, TEDTalks video and live speakers combine to spark deep discussion and connection in a small group. These local, self-organized events are branded TEDx, where x = independently organized TED event. The TED Conference provides general guidance for the TEDx program, but individual TEDx events are self-organized (subject to certain rules and regulations).

Central European University
Nádor u.
15
Budapest, Budapest, 1052
Hungary
Event type:
Standard (What is this?)
See more ­T­E­Dx­Budapest events

Speakers

Speakers may not be confirmed. Check event website for more information.

Baracskai Zoltán

Baracskai Zoltán a döntéshozók gondolkodásáról gondolkodik, ír és tanít. Testközelből tapasztalja, hogy, amióta világ a világ, azóta viaskodik az analitikus és az intuitív elme. Talán úgy is maradnak: soha sem fogja az egyik kiirtani a másikat. Ebben a történetben a Homo Ludens, Dávid parittyája csak csiklandozni képes az Adatbűvölő Góliát páncélját. A három Nobel-emlékdíjas Simon, Kahneman és Thaler néhánymillió találata (könyve) meg sem kottyant az Adatgóliát páncéljának. ----- Zoltán Baracskai thinks, writes and teaches about decision makers’ mindset.He is experiencing the struggle of analytical and intuitive mind from first hand. They may stay like this: neither will eradicate the other. In this story, the sling of the HOmo Ludens, David can only tickle the armour of the Data Charmer Goliath. The few million hits (books) of the three Nobel-prized Simon, Kahneman and Thaler were nothing to the armour of the Data Goliath.

Iain Lindsay

Iain Lindsay has been the British Ambassador to Hungary since March 2016. Previously he was Ambassador to Bahrain. Iain is an experienced diplomat, joining the British Foreign and Commonwealth Office in 1980 and spending much of his career in Asia Pacific, serving in Tokyo (twice), Hong Kong and Canberra. He has also spent time in this region, with postings to Poland and Romania. His TEDx talk will focus on the role of diversity through his life and career, and how it can help to challenge and overcome individuals’ irrational fears and assumptions, and ultimately enrich societies. ------- Iain Lindsay bahreini kiküldetését követően 2016 márciusa óta a brit nagykövet Magyarországon. Iain tapasztalt diplomata, 1980-ban csatlakozott a brit Külügyminisztériumhoz és karrierje nagy részét az ázsiai csendes-óceáni régióban töltötte; diplomataként szolgált Tokióban (kétszer), Honkongban és Canberrában. Ebben a régióban is dolgozott Lengyelországban és Romániában. TEDx előadásában arról fog beszélni, hogy milyen szerepet tölt be a sokszínűség az életében és a karrierjében; hogyan segíthet a sokszínűség az emberek irracionális félelmeinek és hiedelmeinek megkérdőjelezésében és legyőzésében valamint hogyan gazdagíthatja a társadalmat.

Nick Thorpe

Nick Thorpe is a British writer and journalist, the BBC Central Europe Correspondent. He has lived in Hungary for 32 years. His third book has just been published in Hungarian: The Road Before Me Weeps - Hopes and Fears on the Refugee Route to Europe. In his talk he asks questions like: what compels people to leave their homes and set out on uncertain roads, in the hope of a better life? How can families survive or unite after escaping the hometown? To what extent is leaving a rational, or irrational decision? ------ Nick Thorpe angol íróés újságíró, a BBC Közép Európa tudósítója. 32 éve él Magyarországon. Most adták ki magyarul harmadik könyvét: Sír az út előttem - Remények és félelmek a menekültek útján. Előadásában olyan húsbavágó kérdéseket feszeget, mint: mi viszi rá az embert, hogy elhagyja az otthonát, és mindenét hátrahagyva elinduljon bizonytalan utakon, egy jobb élet reményében? Hogyan maradhat együtt vagy találhat újra egymásra egy-egy család, ha menekülni kell? Mennyire racionális vagy irracionális döntés az elindulás?

Réz Anna

Réz Anna erkölcsfilozófus, az ELTE adjunktusa. Amikor kutat, főleg az érdekli, mit értünk erkölcsi felelősség alatt, és milyen alapon hibáztatjuk embertársainkat. Amikor nem moralizál, akkor a nők társadalmi helyzetével foglalkozik: Az Üvegplafon blog és a Hogy vagy? beszélgetéssorozat alapítójaként arról ír, szervez és beszélget, hogy meddig terjed a nők szabadsága. TEDx előadásában arról fog beszélni, mennyire kell racionálisnak lennünk ahhoz, hogy az erkölcs általunk ismert fogalma ne hulljon darabokra. ------ Anna Réz is a moral philosopher at Eötvös Loránd University. As a researcher she is mostly interested in what we mean by moral responsibility and on what grounds we blame our fellow humans. When she is not moralizing she explores the social differences and inequalities between men and women. As editor of the Glass Ceiling blog and founder of the How are you doing? conversation series, she writes, organizes and discusses about the limits of women’s freedom. In her TEDx talk she will focus on how much rationality is required from human beings to maintain our basic moral concepts as we know them.

Simonyi Balázs

Simonyi Balázs filmrendező, kreatív. Legutóbbi munkája, az ULTRA a legnézettebb dokumentumfilm volt Magyarországon 2017-ben, és a kontinens Oscar-díjának számító Európa Filmdíjra jelölte az Európai Filmakadémia. Amatőr atlétaként 11 éve harcol idővel és távolsággal, de leginkább önmagával. A hosszútávfutó választásaiban és reakcióban húzódó logikáról és ésszerűtlenségről beszél, a futásban megnyilvánuló belső folyamatokról és megküzdési kísérletekről, a tevékenység krízismenedzselése közben felbukkanó akráziáról, önsorsrontásról és arról, hogy miként húzza ki magát (mint Münchausen báró) a futó a mélypontokból, amibe saját magát lavírozta. Az ultrafutás apollói (racionális, tiszta, világos) és dionüszoszi (irracionális, zűrzavaros, homályos) kettősségéről. Mindezt - ha lehet – rövidnadrágban. ------ Balázs Simonyi, film director, creative. His latest work, ULTRA was the most viewed documentary in Hungary in 2017. It was nominated for the European Film Awards by the European Film Academy, which is basically the continents Oscars. As an amateur athlete he has been struggling with time and distance, but most of all with himself for 11 years now. He is talking about the logic and irrationality behind the long distance runner’s choices and decisions, the inner processes and tackle attempts manifesting in his running, the incontinent actions showing up during the crisis management of his activity, his self-destruction and about how the runner pulls himself out of the deadlock he drew himself into. About the apollonian (rational, pure, clear) and dionysian (irrational, messy, foggy) dual nature of ultra running. All this - if possible - in shorts.

Szvetelszky Zsuzsa

Szvetelszky Zsuzsanna szociálpszichológus, pletykakutató, az MTA RECENS Kutatócsoportjának a munkatársa. A szervezetek és települések informális networkjeinek kutatásával, a hálózatban átalakulva terjedő információk, hiedelmek és történetek feltárásával, elemzésével foglalkozik. Tudományos és alkalmazott kutatásainak célja egyaránt a rejtett, önszerveződő folyamatok és célok feltárása, a "normaszegés normájának" ábrázolása. A pletykáról monográfiát írt, a pletyka pszichológiájáról többek között az ELTE és a Szegedi Tudományegyetem hallgatóinak tartott szemináriumokat. Beszédében arra a kérdésre keresi a választ, hogy valójában ki dönt helyettünk, amikor úgy gondoljuk, mi döntünk?

Organizing team

Arpad
Budahazy

Budapest, Hungary
Organizer

Krisztina
Szörnyi

Budapest, Hungary
Co-organizer
  • Dia Deli
    Operations
  • Réka Mihalovics
    Operations