PiotrkowskaStreet
x = independently organized TED event

Theme: ANOTHER perspective

This event occurred on
October 18, 2018
8:30am - 5:30pm CEST
(UTC +2hrs)
Łódź, Łódzkie
Poland

In the spirit of ideas worth spreading, TEDx is a program of local, self-organized events that bring people together to share a TED-like experience. At a TEDx event, TEDTalks video and live speakers combine to spark deep discussion and connection in a small group. These local, self-organized events are branded TEDx, where x = independently organized TED event. The TED Conference provides general guidance for the TEDx program, but individual TEDx events are self-organized (subject to certain rules and regulations).

EXPO Łódź
Aleja Politechniki 4
Łódź, Łódzkie, 93-590
Poland
Event type:
Standard (What is this?)
See more ­T­E­Dx­Piotrkowska­Street events

Speakers

Speakers may not be confirmed. Check event website for more information.

Agata Jakuszko-Sobocka

psychologist, visual language artist
[PL] Misją kolorowej psycholog jest uczenie ludzi efektywnego przekazywania informacji za pomocą języka wizualnego. Specjalizuje się w rysowaniu tego, czego inni się obawiają, czyli najbardziej prestiżowych i zaawansowanych technologicznie wydarzeń w kraju. Wykładowca Uczelni Łazarskiego oraz Szkoły Trenerów BCB, właścicielka Akademii Sketchnotingu. Pracowała z najlepszymi mówcami świata – Nickiem Vujicic, Brianem Tracy, Garym Vaynerchukiem, a już niedługo to Wy będziecie mieli okazję jej wysłuchać! [EN] The mission of this colorful psychologist is to teach people how to effectively communicate information using visual language. She specializes in drawing,what others are afraid of - the most prestigious and technologically advanced events in the country. A lecturer at Lazarski University and at BCB Trainers’ School, owner of Sketchnoting Academy. She worked with the best world speakers -Nick Vujicic, Brian Tracy, Gary Vaynerchuk, and soon you will have the opportunity to listen to her!

Artur Makieła

public performance trainer, international hypnotherapist
[PL] Trener wystąpień publicznych, międzynarodowy hipnoterapeuta, trzykrotny mówca konferencji TEDx, gwiazda programu TVN. Trener mentalny, przez media określany jako najbardziej znany hipnotyzer w Polsce. Człowiek, który od lat pomaga ludziom i firmom podnosić standardy życia i jakość osiąganych rezultatów. Wprowadził, na szeroką skalę, temat hipnozy w lekkim i humorystycznym wydaniu do polskiej telewizji oraz poprowadził prawdopodobnie największy spektakl hipnozy scenicznej na świecie. [EN] Public performance trainer, international hypnotherapist, three-time speaker at TEDx conference, the star of TVN television. Mental trainer, known by the media as the most famous hypnotist in Poland. A man who has been helping people and companies to raise living standards and the quality of achieved results for years. He introduced, on a large scale, the topic of hypnosis in a light and humorous way to polish television and probably led the greatest performance of stage hypnosis in the world.

Ewa Gołębiowska

designer
[PL] Współinicjatorka i dyrektorka Zamku Cieszyn, pierwszego regionalnego ośrodka w Polsce promującego dobry design wśród firm oraz w sektorze publicznym. Zamek wspiera innowacyjne przedsięwzięcia w wielu dziedzinach życia, nie tylko biznesie, sam będąc unikalnym przykładem połączenia historii i nowoczesności. [EN] Co-initiator and director of the Cieszyn Castle, the first regional center in Poland, promoting good design among companies, and in the public sector. The castle supports innovative ventures in many areas of life, not only business, it is a unique example of a combination of history and modernity.

Jarosław Rogowski

personal security expert
[PL] Na pewno każdy z Was zna kogoś, kto nie boi się niczego! Jeśli jednak, jeszcze nie poznaliście takiej osoby, tym bardziej musicie wysłuchać naszego kolejnego prelegenta! Jarosław Rogowski - ekspert bezpieczeństwa osobistego, twórca szkolenia GKMA KRAV Maga. Pomysłodawca projektu „Urodzeni przeciwko przemocy”, pasjonat przełamywania leku. [EN] Surely, almost everyone knows someone who is not afraid of anything! However, if you haven't met such a person yet, the more you have to listen to our next speaker! Jarosław Rogowski - personal security expert, creator of the GKMA KRAV Maga training. The owner of the project 'Born against violence', passionate about overcoming the fear.

Jerzy Czapla

social worker
[PL] Jak mówi sam o sobie – „po prostu lubi ludzi”. Jerzy Czapla - od kilkudziesięciu lat związany jest z pomocą społeczną i pracą na rzecz innych. Od 19 lat koordynator placówek dla bezdomnych Towarzystwa Pomocy Brata Alberta w Łodzi. Pomysłodawca projektów społecznych „Survival miejski”, „Autobus dla bezdomnych i potrzebujących”. [EN] As he says about himself - "he just likes people". Jerzy Czapla - for several decades, he has been involved in social help and work for others. For 19 years, coordinator of facilities for the homeless Brother Albert Aid Society in Lodz. Initiator of social projects ‘Urban Survival’, ‘Bus for homeless and in need’

Joanna Twarowska

student, passionate reader, keen cyclist
[PL] Czy wiecie, jak Wasze życie będzie wyglądało za 20-30 lat? Nasza kolejna prelegentka nie spodziewała się, że jej życie potoczy się zupełnie inaczej, niż to, co zaplanowała. Joanna Twarowska nie posiada żadnego konta w mediach społecznościowych ma za to 3 konta w 3 bibliotekach - namiętny czytacz. Od 22 lat zapalona cyklistka, fanka rowerów holenderskich - od marca do listopada na siodełku. 55-letnia studentka studiów licencjackich na kierunku Pielęgniarstwo oraz Opiekun Medyczny wygłosi mowę „Nowa szansa”. [EN] Do you know what you will do in 20-30 years? Our next speaker also didn’t expect that her life would look completely different than what she had planned. Joanna Twarowska does not have any account in social media but has 3 accounts in 3 libraries - a passionate reader. For 22 years an keen cyclist, a fan of Dutch bicycles from March to November on the saddle. A 55-year old student of bachelor's studies in the field of Nursing will give the speech "A New Chance".

Karl Lillrud

enterpreneur, innovator
[PL] Karl Lillrud pokaże Wam, jak rzucić wyzwanie samemu sobie oraz w jaki sposób wpłynąć na własną podświadomość! Na co dzień Karl pomaga firmom wejść na rynek, zwiększyć ich sprzedaż oraz uczy, jak skutecznie współpracować z klientami. Wszystko to udaje mu się dzięki kreatywnemu połączeniu technologii i psychologii! Wystąpienie Karla na pewno dostarczy Ci nowych narzędzi, które usprawnią Twoje działania. [EN] Karl Lillrud will show you how to challenge yourself and how to influence your own subconscious! On a daily basis, Karl helps companies to enter the market, increase their sales, and teaches how to effectively cooperate with clients. He manages all of this, thanks to the creative combination of technology and psychology! Karl's speech will surely provide you with new tools that will improve your actions.

Lech Kaniuk

enterpreneur, start-up creator
[PL] Jeden z najbardziej rozpoznawalnych i cenionych polskich start-upowców. Założyciel PizzaPortal.pl, serwisu, któremu w ciągu zaledwie 2 lat udało się uzyskać przewagę na polskim rynku zamówień jedzenia on-line. Obecnie również Prezes Zarządu w SunRoof, spółce tworzącej innowacyjne dachy z paneli słonecznych, mentor oraz wykładowca w różnych akceleratorach, takich jak ReaktorX, SkyHub i Business Link. Koniecznie przyjdźcie go posłuchać 18 października! [EN] One of the most recognizable and respected Polish start-up creator. Founder of PizzaPortal.pl, a portal that managed to gain an advantage in the Polish market of on-line food orders in just 2 years. Currently also the President of the Management Board in SunRoof, a company that creates innovative roofs from solar panels, a mentor and lecturer in various accelerators, such as ReaktorX, SkyHub and Business Link. Come listen to him on October 18th!

Piotr Kozikowski

athlete, entrepreneur, social worker
[PL] Jeśli myśleliście, że entuzjasta czytania książek i smakosz pizzy w jednym, nie może pałać sympatią do sportów ekstremalnych, to nic bardziej mylnego! Piotr Kozikowski – wspinacz i przedsiębiorca, złoty medalista mistrzostw Europy i Świata w motoparalotniarstwie. Zajął pierwsze miejsce w plebiscycie Cumulusy 2017 dla najlepszych polskich sportowców lotniczych. Dodatkowo pilot rajdowy, instruktor metody Biegun Marka Kamińskiego, społecznik pracujący z młodzieżą. [EN] If you think that the enthusiast of reading books and pizza gourmet in one, can not be sympathetic to extreme sports, then you couldn’t be more wrong! Piotr Kozikowski - climber and entrepreneur, gold medalist of the European and World Championships in powered paragliding. He took a first place in the Cumulus 2017, the plebiscite on the best polish air sport athlete. In addition, a rally pilot, instructor of the Marek Kamiński Pole method, social worker working with youth.

Piotr Sajdak

enterpreneur, PR, social media and communication specialist, personal trainer
[PL] Doświadczenie zawodowe zdobywał w największej organizacji charytatywnej w Polsce, w której zarządzał działem wsparcia. Specjalizuje się w mediach społecznościowych i komunikacji. W projekcie zajmuje się PR, komunikacją oraz prowadzeniem profili Glaze Prosthetics na różnych portalach społecznościowych. Panie i Panowie! Przed Wami Piotr Sajdak - mówca motywacyjny, trener personalny oraz były uczestnik programu “MasterChef”. Gwarantujemy, że zgotuje Wam świetne przemówienie! [EN] He gained professional experience in the largest charity organization in Poland, where he managed the support department. Specializes in social media and communication. The project deals with PR, communication and running Glaze Prosthetics profiles on various social networks. Ladies and gentlemen! Before you, Piotr Sajdak! - motivational speaker, personal trainer, and a former participant in the ’MasterChef’ program. We guarantee tha the will prepare a great speech!

Organizing team

Dominika
Mikurenda

Lodz, Poland
Organizer

Sylwia
Bartosik

Lodz, Poland
Co-organizer