Omid
x = independently organized TED event

Theme: Endless

This event occurred on
February 16, 2018
4:00pm - 8:00pm +0330
(UTC +3.5hrs)
Mashhad, Khorāsān-e Razavī
Iran

تداکس امید که در تاریخ 27 بهمن در شهر مشهد برگزار خواهد شد از جنبه جهانی بسیار حائز اهمیت است چرا که بدین وسیله می توان چهره شهر مشهد و کشور ایران را به جهانیان نشان داد. چهره ای پرامید و مثبت که اگر اراده کند می تواند ذکاوت و انرژی جوانان ایده پردازش را در کنار تجربه و حمایت بزرگانش قرار دهد و با همدلی سازمان ها و نهادهای شهری بستری کم نظیر برای ایجاد و تسریع تحولات مثبت اجتماعی فراهم آورد.

City Hall
Omid St.
Mashhad, Khorāsān-e Razavī, 0098
Iran
Event type:
Standard (What is this?)
See more ­T­E­Dx­Omid events

Organizing team

Hamed
Naeimi

Mashhad, Iran
Organizer

Adel
Najafi

Mashhad, Iran
Co-organizer
  • Mohammad Reza Zibaei
    Partnerships/Sponsorship