NoviSad
x = independently organized TED event

Theme: EduAkcija

This event occurred on
December 3, 2011
12:00am - 7:00pm CET
(UTC +1hr)
Novi Sad, Vojvodina
Serbia

In the spirit of ideas worth spreading, TEDx is a program of local, self-organized events that bring people together to share a TED-like experience. At a TEDx event, TEDTalks video and live speakers combine to spark deep discussion and connection in a small group. These local, self-organized events are branded TEDx, where x = independently organized TED event. The TED Conference provides general guidance for the TEDx program, but individual TEDx events are self-organized (subject to certain rules and regulations).

Studio M
Ignjata Pavlasa 3
Novi Sad, Vojvodina, 21000
Serbia
Event type:
Education (What is this?)
See more ­T­E­Dx­Novi­Sad events

Speakers

Speakers may not be confirmed. Check event website for more information.

Dragan Varagić

Bloger, online strateg
Dragan Varagić je vlasnik konsalting agencije P2 Internet, bloger, online strateg i bavi se savetodavnim uslugama iz oblasti poslovne primene Interneta. Vlasnik je Web sajta www.pretraga.rs i najstarijeg e-mail časopisa u Srbiji “Pretraga i prezentovanje“; bloga www.draganvaragic.com i servisa za online distribuciju saopštenja PRobjave.com. Koordinator je specijalističkih strukovnih studija iz E-poslovanja www.iimeuro.uns.ac.rs, FTN, Novi Sad. Predavač predmeta Internet marketing na VISER Beograd, smer za elektronsko poslovanje.

Lazar Novkov & Frame Orchestra

Band
Frame Orchestra je nastao iz potrebe za promenom, koja je potekla od osnivača Lazara Novkova. U zimu 2009. u toplom ambijentu svog doma, Lazar je okupio svoje prijatelje muzičare otpočevši bitku sa vremenom i vremenskim prilikama. Napravio je godišnji plan prema kom je kreirao koncept za prvi album koji sadrži dvanaest pesama o dva bliska prijatelja – Sreći i Potištenosti.

Ljiljana Jovanović

Profesor razredne nastave
Zaposlena u OŠ ,,Žarko Zrenjanin” u Novom Sadu. Mnogo radi na svom profesionalnom razvoju i usavršavanju, te stečena znanja primenjuje u nastavnoj praksi. IKT koristi u neposrednom radu sa decom mlađeg osnovnoškolskog uzrasta kroz različite nastavne i vannastavne aktivnosti. Član pobedničkog tima na konkursu ,,Kreativna škola” za školsku 2009/2010. godinu i dobitnik treće nagrade na konkursu Digitalni čas školske 2010/2011.godine.

Luiz Mello

Biology teacher
Luiz je diplomirao biologiju na Unicenp Univerzitetu u Brazilu, a potom završio i master studije iz Obrazovanja na Framingham State College. Sertifikat za korišćenje instruktivnih tehnologija stekao je na Graduate School of Education, na Univerzitetu Harvard.

Nada Purtić

Profesor engleskog jezika
Od 2003. godine predaje učenicima nižih razreda u OŠ ,,Žarko Zrenjanin” u Novom Sadu. Dobitnik tri prve i dve treće nagrade na nacionalnim konkursima o inovativnim modelima nastave i pirmeni tehnologije u obrazovanju od 2007. do danas. Učesnik evropskog Majskrosoft foruma inovativnih nastavnika u Moskvi 2011. godine. Piše za Majkrosoft PIL onlajn časopis za nastavnike.

Nenad Stevanović

Pedagog
Nenad Stevanović rođen je 1982. u Smederevu gde je završio gimnaziju prirodno-matematičkog smera. Posle gimnazije, odlučio se za studije pedagogije na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Radio je kao školski pedagog jedne osnovne škole u Smederevu, a trenutno radi kao asistent na nekoliko pedagoških predmeta na Pedagoškom fakultetu u Jagodini. Pohađa doktorske studije na Odeljenju za Pedagogiju i Andragogiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, sa fokusom na uticaj ICT i video igara na dečiji razvoj i obrazovanje. Godine 2004-2006. u saradnji sa kolegama pedagozima sproveo je istraživanje o uticaju elektronskih medija i naročito video igara na vaspitanje mladih, pod nazivom „Vaspitanje i mediji“ na uzorku od 756 učenika sa područja Beograda. Trenutno priprema radove “Vizija škole u eri informaciono-komunikacionih tehnologija” i “Pedagoški potencijal video igara”. Takođe radi na razvijanju informatičke i medijske pismenosti nastavnika, roditelja i dece.

Sanja Perković-Goga

Psiholog, TA psihoterapeut i preduzetnica
Vlasnica je Agencije za edukaciju i lični razvoj Strenum-Centar u okviru kojeg sprovodi individualno i grupno savetovanje, kao i programe namenjene ličnom razvoju. Diplomirala je psihologiju u Novom Sadu, a potom je stekla i zvanje TA psihoterapeuta. Autorka je i voditeljka brojnih edukativnih i iskustvenih programa od kojih se posebno ističu: Motivacija za učenje, Škola samopouzdanja i Javni nastup.

Saša Popović

Nastavnik informatike i računarstva
Rođen u Nišu 1978. godine, gde je završio srednju školu i diplomirao na Elektronskom fakultetu. Trenutno je zaposlen kao nastavnik informatike i računarstva u dve niške osnovne škole. Radi na projektima i programina koji imaju za cilj primenu informacionih tehnologija u obrazovanju. Autor je i realizator jednog od programa stalnog stručnog usavršavanja zaposlenih u obrazovanju. Učenicima osnovnih škola najpoznatiji je po projektu „YouTube priprema osmaka za završni ispit“ pomoću koga je uspeo da za završni ispit iz matematike pripremi preko 10.000 učenika. Urednik je sajta ucislobodno.com.

Stevan Svilokos

Doktor medicine i TA savetnik
U okviru Strenum-Centra sprovodi seminare socijalne dinamike muško-ženskih odnosa, kao i individualni rad sa klijentima. Autor je i saradnik u nekim od programa prevencije zloupotrebe psihoaktivnih supstanci, a takođe autor i koautor u više naučnih radova iz oblasti bolesti zavisnosti i Transakcione Analize.

Tatjana Tucić

Pozorišna pedagoškinja, aktivistkinja civilnog društva, blogerka
Apsolvirala na Katedri za klasične nauke Filozofskog fakulteta u Beogradu. Od 1994. godine kao autorka, koautorka i performerka učestvovala je u brojnim projektima izvođačkih umetnosti. Od 2000. godine zaposlena u Centru za regionalizam, gde radi na kreiranju i razvoju projekata regionalne saradnje, demokratizacije i decentralizacije društva u Srbiji. Piše blog www.wonderfulfailure.posterous.com Od 2007. godine, u okviru Per.Art organizacije iz Novog Sada, Tatjana je članica inkluzivne umetničke grupe, koju čine osobe sa intelektualnom ometenošću i profesionalni umetnici. U svom izlaganju, Tatjana će govoriti o jedinstvenom iskustvu inkluzivnog rada, u kojem pitanje invaliditeta, izlazi iz uobičajenog domena društvene brige, ljudskih prava i humanitarnog rada i otvara nove perspektive u kojima pojam invaliditeta podrazumeva estetiku, filozofiju i poetiku.

Uroš Krčadinac

Istraživač i umetnik u oblasti digitalnih medija, putopisac
Završio je informatiku na Beogradskom univerzitetu, studirao interaktivne umetnosti u Kanadi, a trenutno je doktorski student u Beogradu. Za svoj akademski rad, umetničke i softverske projekte, kao i kratke animirane filmove, dobio je brojne domaće i međunarodne nagrade i učestvovao na festivalima i konferencijama u Evropi i Severnoj Americi. Kao autor Kluba putnika Srbije učestvovao je u više zapaženih putničkih projekata. Jedan je od koautora knjige „Neutabanim stazama“. Crtao je i pisao o Rusiji, Sibiru i Mongoliji, Turskoj i Bliskom Istoku, kao i značajnom delu Afrike.

Vladan Joler

Multipotencijalista
Vladan Joler (1977) je otac Adamov (2009), profesor, član narodne tehnike, penzionisani game hacker, birokrata, zaboravan, DIY etuzijasta, data lover, 8bit fanatik, elektro pionir, istraživač, razvijač, izviđač, old & new media maker, ateista, aktivista, ljubitelj proizvodnnih procesa i knjiga sa ilustracijama, internet ekolog, pirat po ubeđenju, nacionalno neizjašnjen, levičar sa afinitetom ka kvalitetnim sirevima, suvlasnik čamca, putnik, u PDV-u, ljubitelj taktičkih medija i hacktivizma, esteta, pasionirani zagovarač otvorenog koda,društva i podataka, dizajner kad mora.

Vlado Delić

Profesor
Dr Vlado Delić (1964) je profesor na Fakultetu tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu, gde predaje akustiku i obradu audio signala. U fokusu njegovih istraživanja nalazi se govorna komunikacija između čoveka i mašine. Njegova istraživačka grupa je regionalni lider u razvoju i primeni govornih tehnologija: automatsko prepoznavanje i sinteza govora za srpski jezik, govorni portali, aplikacije za verbalnu komunikaciju sa adresarima, robotima i aparatima u „pametnoj kući“, pretrage audio arhiva, itd. Više informacija i demo aplikacije dostupni su na www.alfanum.ftn.uns.ac.rs. Nosilac je prestižnih priznanja u zemlji i svetu za doprinos inovacijama. Trenutno predvodi najveći projekat u regionu u oblasti govorno-jezičkih tehnologija – „Razvoj dijaloških sistema za srpski i druge južnoslovenske jezike“ – koji okuplja 32 istraživača iz zemlje i inostranstva, i koordinira projekat „Audio biblioteka za osobe sa invaliditetom“.

Zoran Lovreković

Profesor
Zoran Lovreković je profesor na Visokoj tehničkoj školi strukovnih studija u Novom Sadu, gde predaje primenjene baze podataka, elektronsko poslovanje i upravljačke informacione sisteme. Diplomirao je na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu, na smeru “elektronika i telekomunikacije”, magistrirao na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu iz oblasti digitalne obrade signala, i doktorirao na informacionim tehnologijama na Tehničkom fakultetu “Mihajlo Pupin” u Zrenjaninu, Univerziteta u Novom Sadu. Radio je kao nastavnik u srednjoj elektrotehničkoj školi u Novom Sadu, a zatim u nekoliko proizvodnih organizacija kao samostalni projektant, stručni saradnik za telekomunikacije, programer i sistem inženjer. Nakon toga zapošljava se na Višoj tehničkoj školi u Novom Sadu, zatim radi na jednom privatnom fakultetu najpre kao docent, pa vanredni profesor, odakle se ponovo vraća na Višu tehničku školu, koja nakon uspešno sprovedene akreditacije postaje Visoka tehnička škola strukovnih studija.

Organizing team

Ivana
Korom

Novi Sad, Serbia
Organizer

Dejan
Radeka

Co-organizer
  • Aleksandar Korom
    Post production
  • Jelena Zdjelar
    Production