Youth@EGJAK
x = independently organized TED event

Theme: Change is a process not an event

This event occurred on
January 29, 2016
8:00am - 1:00pm CET
(UTC +1hr)
Košice, Košický kraj
Slovakia

TEDxYOUTH@EGJAK poskytuje priestor pre inšpiratívnych ľudí, ich nápady, myšlienky a činy, ktoré sú hodné šírenia. Našou iniciatívou chceme posunúť študentov nášho gymnázia vpred, otvoriť im myseľ, ukázať nepoznané a inšpirovať ich.

Motto nášho TEDxu je „Change is a process not an event“ a budeme sa venovať trom nosným témam a tie sú: VZDELÁVANIE, PSYCHOLÓGIA a MLADÍ ĽUDIA A SVET OKOLO NÁS.

Evanjelické gymnázium Jana Amosa Komenského
Škultétyho 10
Košice, Košický kraj, 040 01
Slovakia
Event type:
Youth (What is this?)
See more ­T­E­Dx­Youth@­E­G­J­A­K events

Speakers

Speakers may not be confirmed. Check event website for more information.

Daniel Bernát

student
Daniel Bernát- AKO SA NEBÁŤ ZMENY Študent Gymnázia J.G.Tajovského v Banskej Bystrici a člen Rady mládeže Banskobystrického kraja Daniel Bernát sa zaoberá zmenou ako príležitosťou v živote každého človeka. Vysvetlí Vám, aké sú fázy zmeny a aké sú jej následky pre spoločnosť.

Dáša Kotíková

student
Dáša Kotíková – MÔJ ŽIVOT S ASPERGEROM Ako môže človek zistiť, že je autista a ako sa jeho život odlišuje od ostatných ľudí? Porozpráva bývalá študentka našej školy, Dáša Kotíková

Ivana Jankuvová

student
Ivana Jankuvová – KTO STE VY, ABY STE SÚDILI? Študentka Gymnázia Alejová 1 v Košiciach sa bude venovať tomu, prečo si ľudia vytvárajú predsudky a ako sa ich zbaviť, alebo sa ako sa to aspoň skúsiť naučiť.

Jan Indáček

Setting up an academy for 15-19 year olds at LEAF Organization
Jan Indráček – O HISTÓRIÍ INAK Absolvent histórie na Oxford University sa bude sa venovať historickej problematike blízkeho východu trochu inak, ako ste zvyknutí

Lenka Pavelková

Works for Czech for foreigners
Lenka Pavelková – MIGRÁCIA VO SVETE Lenka pracuje pre českú neziskovú organizáciu „Czech for foreigners“ ktorá pomáha utečencom a jej TEDtalk sa bude týkať migrácie všeobecne, ale aj rôznych mýtov, ktoré vyvráti, alebo potvrdí

Mária Friedmannová

works for Google
Maruška Friedmannová- NEVYPUSŤ DUŠU Maruška je absolventkou našej školy a pred pár rokmi ukončila magisterské aj doktorandské štúdium psychológie na Oxfordskej Univerzite. Popri tom sa venovala vzdelávacím programom a aktivitám pre stredoškolákov a zaujímala sa aj o oblasť mentálneho zdravia. Momentálne je súčasťou kampane Nevypusť Dušu, zameranej na zlepšenie informovanosti v oblasti duševného zdravia. Pracuje v Google, kde robí aplikovaný psychologický výskum.

Marián Horenský

University teacher
Marián Horenský – PREČO BY MLADÍ ĽUDIA MALI CHODIŤ VOLIŤ? Marián prednáša na Technickej Univerzite v Košiciach filozofiu a politológiu a zaoberá sa problematikou mladých ľudí a ich politického povedomia.

Martin Borčš

community activist
Martin Boršč- CHCEL SOM SA LEN BICYKLOVAŤ Martin je predseda občianskeho združenia Enjoy the Ride a projektový manažér Rady mládeže Košického kraja, ktorý Vám objasní o čom je práca v treťom sektore a ako z neho jeho láska k bicyklovaniu spravila občianskeho aktivistu

Martin Ilavský

teacher
Martin Ilavský – ČO SA MUSÍM NAUČIŤ VĎAKA, ALEBO NAPRIEK ŠKOLE?“ Známy profesor nášho gymnázia Martin Ilavský nám poskytne svoje odpovede na otázky „Prečo škola študentov viac frustruje, ako vzdeláva? Ako sa oplatí mrhať svojim časom počas strednej školy?“

Martin Karvaš

Traveler
Martin Karvaš - MACHU PICCHU, AKO SOM ZO SNA UROBIL REALITU Martin je pozitívne naladený mladý človek, ktorý počas svojho štúdia učiteľstva histórie a filozofie na UK v Bratislave využil príležitosti na splnenie niekoľkých cestovateľských snov. Povie Vám, ako sa z detských snov dá urobiť realita a ako si záujem o históriu okoreniť jej aktívnym poznávaním

Michaela Treščáková

Student
MICHAELA TREŠČÁKOVÁ - O TYPOCH OSOBNOSTI Študentka našej školy Miška Vám porozpráva, prečo je miesto psychológie, ako vedy také dôležité a čo to psychológia vlastne je.

Mojmír Stehlík

Student of economy and cognitive science
Mojmír Stehlík – EFEKTIVNY ALTRUIZMUS – AKO SKUTOČNE ZLEPŠIŤ SVET? Mojmír je študentom Yale University v USA, kde študuje kognitívnu vedu a ekonómiu. Rečniť bude o tom, ako skutočne pomáhať ľuďom okolo seba ako každý z nás môže zlepšiť spoločnosť.

Monika Tomovčíková

teacher
Monika Tomovčíková – ZÁKLADNÉ PILIERE DEMOKRACIE Učiteľka a prezidentka združenia Orava sa vo svojom TEDtalku bude venovať pojmom ako sú zodpovednosť, súkromie, právo, autorita- základné piliere demokracie. Premýšľa nad tým, ako rozvíjať demokraciu u mladých ľudí, čo znamená právo na súkromie, ako prijať autoritu, či zodpovednosť znamená stratu voľného času a v akom vzťahu je právo a povinnosť.

Samo Marec

blogger, author, publicist
Samo Marec- NEBUĎ DEBIL! Najčítanejší slovenský bloger, novinár a autor knihy This is Hardcore Samo Marec Vám porozpráva o tom, ako písať články, ktoré budú čítať milióny a ako sa (ne)správať na internete

Tomáš Rábek

traveler
Tomáš Rábek – O CESTOVANÍ (skoro) ZADARMO O nízkonákladovom cestovaní bude rečniť český cestovateľ Tomáš Rabák, ktorý precestoval mnohé, predovšetkým veľmi netypické krajiny sveta.

Zuzana Bobová

Student
Zuzana Bobová – ČO JE TO AKADEMICKÁ DEBATA? Zuzka pracuje pre Slovensku debatnú asociáciu- organizáciu, ktorá podporuje kritické myslenie stredoškolákov a bude hovoriť o funkcii akademickej debaty a jej význame pre dnešnú spoločnosť

Zuzana Vikarská

student, lawyer, education enthusiast
Zuzka bude na základe vlastnej skúsenosti s rozhodovacou paralýzou hovoriť o tom, ako sa v živote rozhodovať medzi dobrým a lepším, ako mať zo svojich rozhodnutí radosť a prečo je dôležité myslieť aj na to, aby sme svojimi rozhodnutiami menili svet okolo seba k lepšiemu. To všetko na pozadí kontrastu medzi svetom, v ktorom žili naši rodičia, a svetom dnešných mladých, tzv. millenials

Organizing team

Monika
Murgová

Brno, Czech Republic
Organizer

Ela
Kolarova

Košice, Slovakia
Co-organizer