12,381,695 views | Sir Ken Robinson • TED Talks Education

Ken Robinson: Hoe ontsnappen aan de Vallei des Doods van het onderwijs?