عملکرد اجرایی مغز چگونه عمل می‌کند-- و چگونه آن را بهتر کنیم

4,673,876 views | سابین دوبل • TEDxMileHigh