عملکرد اجرایی مغز چگونه عمل می‌کند-- و چگونه آن را بهتر کنیم

4,796,953 views |
سابین دوبل |
TEDxMileHigh
• December 2018