پاتریشیا رایان: به زبان انگلیسی اصرار نداشته باشید!

2,570,591 views |
Patricia Ryan |
TEDxDubai
• December 2010