چگونه علم اخلاق می‌تواند به شما در تصمیم‌گیری بهتر کمک کند

1,946,992 views |
مایکل شور |
TED2022
• April 2022