با این حقّه عجیب می‌توانید ارتش کرم‌ها را احضار کنید - کنی کوگان

1,229,428 views |
کنی کوگان |
TED-Ed
• July 2022