چگونه واکسن‌های کووید-۱۹ به این سرعت ساخته شدند - کیدلین ستلر و الیزابت وین

1,576,684 views |
کیدلین ستلر و الیزابت وین |
TED-Ed
• August 2021