جون موالئم:
داستان عجیب تدی خرسه، آنچه درباره رابطه ما با حیوانات نشان می دهد

TED2014 · 14:16 · Filmed Mar 2014
Watch next...
Richard Preston: The mysterious lives of giant trees
arrow

Share this idea

1,092,481
Total views
TED Talks are free
thanks to support from

در سال ۱۹۰۲، رییس جمهور وقت تئودور روزولت بطرز افسانه واری نجات دهنده زندگی خرس سیاهی می شوذ— و تبلیغ کننده هیجان دیوانه واری برای اسباب بازی مخملی می شود که اصطلاحا «تدی خرسه» نام دارد. جون موالئم نویسنده این داستان را می شکافد و از ما می خواهد که در نظر بگیریم چرا قصه های که درباره حیوانات وحشی می گوییم پیامدهای حقیقی در شانس آن گونه ها در بقا و جهان طبیعت در مقیاسی بزرگ دارند.

Writer
Jon Mooallem is the author of "Wild Ones: A Sometimes Dismaying, Weirdly Reassuring Story About Looking at People Looking at Animals in America." Full bio
This talk was presented at an official TED conference, and was featured by our editors on the home page.

Discuss

44 comments

Enthusiastically agree? Respectfully beg to differ? Have your say here.

2000 characters remaining
Don't have an account? Sign up now — it's fast and free.
Sort comments by
There are currently no comments for this talk.