1,908,053 views | Жаксон Бөрд • TED Residency

Трансжендэр хүмүүстэй хэрхэн ярилцаж мөн тэднийг сонсох вэ?