Tại sao pin điện thoại của bạn càng ngày càng tệ đi - George Zaidan

435,620 views |
George Zaidan |
TED-Ed
• August 2023