Cách đảm bảo vật liệu được tái sử dụng nhiều lần

996,700 views |
Garry Cooper |
TED2023
• April 2023