Eli Pariser:
Eli Pariser: Thận trọng với những "bong bóng lọc"

TED2011 · 9:04 · Filmed Mar 2011
Watch next...
Sergey Brin + Larry Page: The genesis of Google
arrow

Share this idea

3,942,373
Total views
TED Talks are free
thanks to support from

Việc các công ty Web cố gắng để điều chỉnh những dịch vụ của họ (bao gồm tin tức và kết quả tìm kiếm) để phù hợp với sở thích cá nhân của chúng ta dẫn đến một hậu quả nguy hiểm không lường trước: Chúng ta bị mắc kẹt trong những "bong bóng lọc" và không được tiếp cận với những thông tin có thể thách thức và mở rộng thế giới quan của chúng ta. Eli Pariser lập luận một cách mạnh mẽ rằng điều đó cuối cùng sẽ trở nên tai hại cho chúng ta và cho nền dân chủ.

Organizer and author
Pioneering online organizer Eli Pariser is the author of "The Filter Bubble," about how personalized search might be narrowing our worldview. Full bio
This talk was presented at an official TED conference, and was featured by our editors on the home page.

Discuss

506 comments

Enthusiastically agree? Respectfully beg to differ? Have your say here.

2000 characters remaining
Don't have an account? Sign up now — it's fast and free.
Sort comments by
There are currently no comments for this talk.