เดเร็ก ซีฟเวอร์ส: เก็บเป้าหมายไว้กับตัวเอง

8,134,623 views |
Derek Sivers |
TEDGlobal 2010
• July 2010